Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Uutiset ja artikkelit

Uutiset ja artikkelit

Suomalaisaikuisista 23 % kokenut lapsuudenkodissaan haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä

Koetuista haitoista yleisimpiä olivat kodin riitaisuus ja nimittely, yörauhan puute, perheen rutiinien kärsiminen ja henkinen painostaminen, selviää Lasinen lapsuus -toiminnan teettämästä väestökyselystä. Häpeä oli kaikkein tavallisin haittakokemus. Häpeä myös nostaa kynnystä hakeutua haittavaikutuksia korjaavien tekijöiden piiriin.

Kyselytutkimus: Työpaikoilla tarvitaan tukea alkoholihaittojen käsittelyyn

A-klinikkasäätiön kyselystä ilmenee, että enemmistö avainhenkilöistä arvioi, että alkoholihaittoihin ei puututa työpaikalla riittävän ajoissa. Kysely osoittaa, että työpaikoilla tarvitaan edelleen koulutusta alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn. Yli puolet kyselyyn vastanneista toivoi lisää tietoa alkoholin merkityksestä työkyvyn, työssä jaksamisen ja työstä palautumisen näkökulmasta. 

Uusi kysely auttaa asiakkaan kokonaistilanteen selvittämisessä

Eurooppalainen tutkimushanke selvitti, että eri aivotoiminnan häiriöihin liittyy yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia. Tulosten pohjalta laadittiin työväline vaikeuksien selvittämiseen. PARADISE24-kysely kartoittaa psykososiaalisia vaikeuksia, joita esiintyy yleisesti päihde- ja mielenterveysongelmien yhteydessä.

Katsaus järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin moniulotteisesta tutkimuksesta

Tutkimalla kansalaisten näkemyksiä omasta elämäntilanteestaan saadaan monipuolista tietoa hyvinvoinnista ja siinä esiintyvistä vajeista. Katsaus keskittyy yksilön kokeman hyvinvoinnin osa-alueisiin: terveys, materiaalinen hyvinvointi, mielekäs tekeminen, osallisuus ja ihmissuhteet.

Sivut