Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Uutiset ja artikkelit

Uutiset ja artikkelit

Tilaa uusi päihdetyön kehittämisen uutiskirje!

Vuoden 2023 aikana A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta lanseeraa uuden uutiskirjeen.

2023 on tärkeiden riippuvuusratkaisujen vuosi

Eduskuntavaaleissa jokainen meistä voi ottaa vastuuta päihde- ja mielenterveyspalvelujemme kehittämisen suunnasta. A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki kirjoittaa, että joskus parasta politiikkaa on rajoittaminen, joskus tuen tarjoaminen. Tälle löytyy katetta tutkimuksesta ja kansallisista linjauksista.

”Äänestetään jokaiselle kuuluvan hoidon puolesta”

Tulevan kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan, miten hyvinvointivaltion perusta toimii, toteaa europarlamentaarikko Alviina Alametsä (vihr.). Hän nostaa esille kolme päihde- ja mielenterveyspalvelujen esimerkkiä, joiden edistämiseen äänestäjä voi vaaleissa vaikuttaa. 

Näin päihde- ja mielenterveyspalvelut järjestetään hyvinvointialueilla

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen siirtyi vuoden 2023 alussa uusiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin hyvinvointialueille. Samalla muuttui päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaympäristö. Muutosten valmisteluun osallistunut THL:n kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi arvioi niiden keskeisiä vaikutuksia. 

Uudet lait muuttavat päihde- ja riippuvuuspalveluita

Päihde- ja riippuvuuspalveluja tulee saada tarpeen mukaan, ja lakeihin on nyt kirjattu myös aivan uusia palveluja. Nämä keskeiset muutokset löytyvät vuoden 2023 alussa voimaan tulleista sosiaalihuoltolaista ja terveydenhuoltolaista. Päihdeasiamies Tuula Sillanpää kertoo, mitä kaikkea uutta ne sisältävät.

Pienten päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen tulevaisuus hyvinvointialueilla herättää huolta

Hyvinvointialueiden valmistelijoiden sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden odotukset järjestöjen roolista hyvinvointialueilla ovat suhteellisen samanlaisia. Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjan tutkimus osoittaa, että huolta kannetaan etenkin pienempien järjestöjen tulevaisuudesta hyvinvointialueilla. 

Päihteitä käyttävien läheisten näkemykset palveluista kriittisiä

Valtaosa läheisistä pitää perheenjäsenensä saamia päihdepalveluja riittämättöminä ja tiedonkulkua puutteellisena. Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjan tutkimus osoittaa myös, että läheiset hakevat itselleen tukea satunnaisesti. Siihen vaikuttaa myös perheenjäsenen hoitosuhde.

Järjestöjen päihdetyöstä kaivataan lisää tietoa hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden ja kuntien sote- ja sivistyspalvelujen työntekijät tuntevat huonosti päihdealan järjestöjä, ja yhteistyö niiden kanssa on vähäistä. Työntekijöiden vastauksista A-klinikkasäätiön kyselyyn nousee esille kolme hätkähdyttävää lukua.

”Ainetunnistus olisi hyvä lisä päihdepalveluihin”

Ainetunnistus kertoo huumausaineen käyttäjälle, mitä ainetta hän käyttää. Suomen laki ei kuitenkaan salli ainetunnistuksen käyttöönottoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Sanna Kailanto kertoo, mitä tästä päihdetyön muodosta on tärkeää tietää.

Parempia sosiaali- ja terveyspalveluja – kenelle niitä halutaan?

Suomalaiset parantaisivat mieluiten syrjäytymisvaarassa olevien sosiaali- ja terveyspalveluja. A-klinikkasäätiön Tietopuun tutkimussarjassa julkaistu tutkimus osoittaa, että esimerkiksi poliittinen arvomaailma ja ennakkoluulot vaikuttavat siihen, mihin palveluihin kansalaiset ovat valmiita panostamaan.

Helsinkiin tarvitaan yhden luukun toimipiste päihteitä käyttäville nuorille

Osa aktiivisesti päihteitä käyttävistä parikymppisistä helsinkiläisnuorista on päässyt mielenterveyspalveluihin vasta itsemurhaa yritettyään, kertoo A-klinikkasäätiön Yksikin kuolema on liikaa -esiselvitys. Se mallintaa uuden toimipisteen, jossa julkinen ja kolmas sektori tarjoavat nuorille monipuolista tukea ilman ajanvarausta. 

”Nuoria on kuultava paremmin sosiaalihuollossa”

Sosiaalihuollolla on menetelmiä nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien tukemiseksi, mutta ne ovat kirjavia ja niiden käyttö on epäjohdonmukaista. A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen nostaa kolme keskeistä tulosta tuoreesta tutkimuksesta, joka tarjoaa myös suosituksia tilanteen korjaamiseksi.

Eettinen foorumi pohtii hyvinvointialueiden päihdepalveluja

A-klinikkasäätiön eettinen toimikunta nostaa Eettisessä foorumissa pöydälle tärkeän teeman: päihteitä käyttävien palvelupolut hyvinvointialueilla. Marraskuun tapahtuman ilmoittautuminen on käynnissä.

Päihdepalveluiden ja avunsaannin esteet, kynnykset ja sudenkuopat

Hoitoon pääsyn vaikeus, palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja palveluiden jäykkyys vaikeuttavat riippuvuuksista haittoja kokevien avun saantia. Tämä käy ilmi A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamista kyselyistä.

Tutkimus: Etätyö ei yhteydessä alkoholin riskikäyttöön

Tietopuun Tutkimussarjassa julkaistusta tutkimuksesta käy ilmi, että etätyötä tekevät käyttivät alkoholia viikkotasolla useammin kuin ne, jotka eivät tehneet etätyötä. Etätyö ei kuitenkaan ollut yhteydessä alkoholin riskikäyttöön. 

Kolme näkökulmaa valvottuihin käyttötiloihin

Kesän aikana mediassa on keskusteltu paljon huumeita käyttäville suunnatuista valvotuista käyttötiloista. Artikkelissa tarkastellaan käyttötilojen vaikuttavuutta, päihdealan ammattilaisten näkemyksiä aiheesta sekä esteitä ja mahdollisuuksia tilojen perustamiselle.

Vaikuta Tietopuun tulevaisuuteen – vastaa kävijäkyselyyn!

Tietopuun kävijäkyselyllä kartoitetaan kävijöiden toiveita sivuston kehittämiseksi. 

Riippuvuuksista haittoja kokevien läheiset tulisi myös huomioida palvelujärjestelmässä

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulisi nykyistä paremmin tunnistaa riippuvuuksista haittoja kokevan läheisen tuen tarve, ottaa läheisen hyvinvointi puheeksi sekä tarjota aktiivisesti tukea heille. A-klinikkasäätiö on julkaissut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun esitteen, jonka tavoitteena on tuoda esiin läheisten palvelutarpeita sekä esitellä valtakunnallisesti toimivia päihde- ja riippuvuusalan järjestöjä ja heidän läheisille suunnattuja tukimuotojaan.

Ikääntyneille suunnattujen palveluiden toivotaan jalkautuvan sinne, missä ikääntyneet liikkuvat

A-klinikkasäätiön järjestölähtöinen päihdetyön kehittämistoiminta keräsi talvella 2021 kohtaamiltaan kansalaisilta näkemyksiä siitä, miten ikääntyneiden päihdepalveluita tulisi kehittää. Päihdepalveluilta toivottiin etenkin ikäerityisyyden huomioimista, riittävän kannattelevaa tukea, jalkautumista sinne, missä ikääntyneet liikkuvat sekä tarvittaessa kotiin vietäviä palveluita. 

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus päihdetyön kehittämisessä

A-klinikkasäätiön arviointi- ja laatutiimi sekä A-klinikkakonsernin kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjestivät 23.11.2021 päihdetyön kokemusasiantuntija- ja vertaistyön webinaarin, jonka aiheena oli kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus päihdetyön kehittämisessä.

Sivut