Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Uutiset ja artikkelit

Uutiset ja artikkelit

Motivaation tukemisesta kaivataan lisää tietoa sosiaali- ja terveyspalveluissa

Haitallisten toimintatapojen, kuten päihteiden käytön tai ongelmallisesti pelaamisen lopettaminen vaatii motivaatiota. Motivaation ei tarvitse kuitenkaan olla vain henkilön itsensä vastuulla, vaan sote-alan ammattilaisella voi olla tärkeä rooli muutosmotivaation tukemisessa. A-klinikkasäätiön toteuttama kysely osoittaa, että sote-alan ammattilaisilla ei ole kuitenkaan riittävästi tietoa motivointimenetelmistä. 

Kohtaamispaikkojen asiakaspolkuihin liittyy monia erilaisia rooleja  

Asiakkuus matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa on vaihtelevaa ja moninaista. Toimijaroolien moninaisuutta ja myönteisiä siirtymiä voidaan tukea verkostoitumalla muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. 

Tutkimustiedon hyödyntämistä päihde- ja mielenterveysjärjestöissä voi vahvistaa tiedolla johtamisen näkökulmasta

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijät näkevät tärkeänä, että järjestöjen toiminta perustuu tutkittuun tietoon. Tietoa ei kuitenkaan aina seurata, koota tai hyödynnetä suunnitelmallisesti. Tämä käy ilmi Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) julkaisusta, joka perustuu kymmenen järjestön työntekijöiden (N=28) ryhmähaastatteluaineistoon.

Tilaa uusi päihdetyön kehittämisen uutiskirje!

Vuoden 2023 aikana A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta lanseeraa uuden uutiskirjeen.

2023 on tärkeiden riippuvuusratkaisujen vuosi

Eduskuntavaaleissa jokainen meistä voi ottaa vastuuta päihde- ja mielenterveyspalvelujemme kehittämisen suunnasta. A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki kirjoittaa, että joskus parasta politiikkaa on rajoittaminen, joskus tuen tarjoaminen. Tälle löytyy katetta tutkimuksesta ja kansallisista linjauksista.

”Äänestetään jokaiselle kuuluvan hoidon puolesta”

Tulevan kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan, miten hyvinvointivaltion perusta toimii, toteaa europarlamentaarikko Alviina Alametsä (vihr.). Hän nostaa esille kolme päihde- ja mielenterveyspalvelujen esimerkkiä, joiden edistämiseen äänestäjä voi vaaleissa vaikuttaa. 

Näin päihde- ja mielenterveyspalvelut järjestetään hyvinvointialueilla

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen siirtyi vuoden 2023 alussa uusiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin hyvinvointialueille. Samalla muuttui päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaympäristö. Muutosten valmisteluun osallistunut THL:n kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi arvioi niiden keskeisiä vaikutuksia. 

Uudet lait muuttavat päihde- ja riippuvuuspalveluita

Päihde- ja riippuvuuspalveluja tulee saada tarpeen mukaan, ja lakeihin on nyt kirjattu myös aivan uusia palveluja. Nämä keskeiset muutokset löytyvät vuoden 2023 alussa voimaan tulleista sosiaalihuoltolaista ja terveydenhuoltolaista. Päihdeasiamies Tuula Sillanpää kertoo, mitä kaikkea uutta ne sisältävät.

Pienten päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen tulevaisuus hyvinvointialueilla herättää huolta

Hyvinvointialueiden valmistelijoiden sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden odotukset järjestöjen roolista hyvinvointialueilla ovat suhteellisen samanlaisia. Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjan tutkimus osoittaa, että huolta kannetaan etenkin pienempien järjestöjen tulevaisuudesta hyvinvointialueilla. 

Päihteitä käyttävien läheisten näkemykset palveluista kriittisiä

Valtaosa läheisistä pitää perheenjäsenensä saamia päihdepalveluja riittämättöminä ja tiedonkulkua puutteellisena. Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjan tutkimus osoittaa myös, että läheiset hakevat itselleen tukea satunnaisesti. Siihen vaikuttaa myös perheenjäsenen hoitosuhde.

Päihdeongelman ei pidä vaikeuttaa riittävien palveluiden saantia

Miten päihdepalveluja tarvitsevien ihmisten tarpeet huomioidaan – saavatko he tarvitsemansa avun hyvinvointialueilla? Tätä kysymystä pohdittiin loppuvuodesta 2022 A-klinikkasäätiön päihdetyön eettisen toimikunnan järjestämässä Eettisessä foorumissa. Foorumissa nousi esiin kolme viestiä palveluiden kehittääjille.  

Järjestöjen päihdetyöstä kaivataan lisää tietoa hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden ja kuntien sote- ja sivistyspalvelujen työntekijät tuntevat huonosti päihdealan järjestöjä, ja yhteistyö niiden kanssa on vähäistä. Työntekijöiden vastauksista A-klinikkasäätiön kyselyyn nousee esille kolme hätkähdyttävää lukua.

”Ainetunnistus olisi hyvä lisä päihdepalveluihin”

Ainetunnistus kertoo huumausaineen käyttäjälle, mitä ainetta hän käyttää. Suomen laki ei kuitenkaan salli ainetunnistuksen käyttöönottoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntija Sanna Kailanto kertoo, mitä tästä päihdetyön muodosta on tärkeää tietää.

Parempia sosiaali- ja terveyspalveluja – kenelle niitä halutaan?

Suomalaiset parantaisivat mieluiten syrjäytymisvaarassa olevien sosiaali- ja terveyspalveluja. A-klinikkasäätiön Tietopuun tutkimussarjassa julkaistu tutkimus osoittaa, että esimerkiksi poliittinen arvomaailma ja ennakkoluulot vaikuttavat siihen, mihin palveluihin kansalaiset ovat valmiita panostamaan.

Helsinkiin tarvitaan yhden luukun toimipiste päihteitä käyttäville nuorille

Osa aktiivisesti päihteitä käyttävistä parikymppisistä helsinkiläisnuorista on päässyt mielenterveyspalveluihin vasta itsemurhaa yritettyään, kertoo A-klinikkasäätiön Yksikin kuolema on liikaa -esiselvitys. Se mallintaa uuden toimipisteen, jossa julkinen ja kolmas sektori tarjoavat nuorille monipuolista tukea ilman ajanvarausta. 

”Nuoria on kuultava paremmin sosiaalihuollossa”

Sosiaalihuollolla on menetelmiä nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien tukemiseksi, mutta ne ovat kirjavia ja niiden käyttö on epäjohdonmukaista. A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen nostaa kolme keskeistä tulosta tuoreesta tutkimuksesta, joka tarjoaa myös suosituksia tilanteen korjaamiseksi.

Eettinen foorumi pohtii hyvinvointialueiden päihdepalveluja

A-klinikkasäätiön eettinen toimikunta nostaa Eettisessä foorumissa pöydälle tärkeän teeman: päihteitä käyttävien palvelupolut hyvinvointialueilla. Marraskuun tapahtuman ilmoittautuminen on käynnissä.

Päihdepalveluiden ja avunsaannin esteet, kynnykset ja sudenkuopat

Hoitoon pääsyn vaikeus, palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja palveluiden jäykkyys vaikeuttavat riippuvuuksista haittoja kokevien avun saantia. Tämä käy ilmi A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamista kyselyistä.

Tutkimus: Etätyö ei yhteydessä alkoholin riskikäyttöön

Tietopuun Tutkimussarjassa julkaistusta tutkimuksesta käy ilmi, että etätyötä tekevät käyttivät alkoholia viikkotasolla useammin kuin ne, jotka eivät tehneet etätyötä. Etätyö ei kuitenkaan ollut yhteydessä alkoholin riskikäyttöön. 

Kolme näkökulmaa valvottuihin käyttötiloihin

Kesän aikana mediassa on keskusteltu paljon huumeita käyttäville suunnatuista valvotuista käyttötiloista. Artikkelissa tarkastellaan käyttötilojen vaikuttavuutta, päihdealan ammattilaisten näkemyksiä aiheesta sekä esteitä ja mahdollisuuksia tilojen perustamiselle.

Sivut