Olet täälläEtusivu Yhteistyö, osaaminen ja tieto päihteitä käyttävien ihmisten kohtaamisessa

Yhteistyö, osaaminen ja tieto päihteitä käyttävien ihmisten kohtaamisessa

Värikkäitä nappuloita pelilaudalla.

A-klinikkasäätiöllä järjestettiin syyskuussa 2019 Tulevaisuustyöpaja, joka oli suunnattu erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä toimiville sekä päihde-, mielenterveys- ja sotepalveluita kehittäville ammattilaisille ja kokemusasiantuntijoille.

Työpajan yhtenä tärkeänä tavoitteena oli vuoropuhelun lisääminen julkisten palveluiden ja järjestötoimijoiden välillä.

Työpajassa pohdittiin eri toimijoiden tarpeita päihteitä käyttävien ihmisten kohtaamisessa ja palveluissa. Lisäksi nostettiin esille päihteitä käyttävien ihmisten auttamiseksi tarvittavat palveluketjut ja niiden rakentamisen ja tuntemisen merkitys eri toimijoille.

Päivä rakentui kahden alustuksen ja yhteisen työskentelyn ympärille. Alustuksien aiheina oli päihdepalveluiden kehittäminen. Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitosta puhui päihdepalveluiden kehittämisestä sote- ja maakuntauudistuksen valossa (pdf). A-klinikkasäätiön kokemusasiantuntija Hanna-Leena Hurri KokeNet-hankkeesta pohti palveluiden kehittämistä kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen.

Yhteisen ryhmätyöskentelyn aiheina olivat päihteitä käyttävien ihmisten kohtaaminen, palveluiden toimivuus ja palveluiden kehittäminen osaamisen ja tiedon lisäämisen sekä yhteistyön kautta.

Osaaminen ja yhteistyö

Ryhmätyöskentelyssä nousi esiin tarve tiiviimmälle yhteistyölle ja järjestöjen osaamisen paremmalle hyödyntämiselle. Julkinen sektori kaipaa järjestötoimijoiden apua ja osaamista muun muassa siinä, missä kohtaa ja miten järjestöt voisivat ottaa päihdeasiakkaasta vastuuta: tarjoamalla tukea itse asiakkaalle tai palveluntuottajille, välittämällä toimijoille tietoa ja osaamista, toimimalla yhteistyössä palveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Yhteistyön edellytyksenä on järjestökentän vahvempi esilletulo. Julkinen sektori toivoo järjestötoiminnan parempaa tuntemista ja tietoa siitä, millaisia järjestöjä on olemassa ja mitä ne voivat tarjota päihteitä käyttävien ihmisten tueksi.

Toimivat palvelut ja palvelupolut

Tietoa ja osaamista tarvitaan itse palvelujärjestelmästä. Työntekijöiden tulisi osata avata palvelupolkuja asiakkaalle: mitä palveluita on ja missä kohtaa palvelut tukisivat yksilöllisesti parhaiten asiakasta. Tarvitaan sujuvaa palvelupolkua, joka on työntekijöiden tiedossa ja jota voidaan rakentaa yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Osaamista tarvitaan kykyyn motivoida asiakasta lähtemään palvelupolulle, jolloin keskeiseksi nousee päihdeasiakkaan erityispiirteiden tunteminen ja päihteidenkäyttäjän ymmärtäminen palveluissa.

Kokemusasiantuntija tai vertainen on tärkeä voimavara ja kanssakulkija palvelupolulla ja heitä toivotaan asiantuntijoiden lisäksi osaksi asiakkaan ohjaamista ja tukemista. Erityisesti tällaisen henkilön tukea kaivattiin palveluissa, jotka eivät ole päihdepalveluita, mutta joissa päihteitä käyttäviä ihmisiä kohdataan.

Esimerkiksi kirjastoissa kaivataan osaamista päihteitä käyttävän asiakkaan ohjaamiseen ja vertaistukitoimintaan, joka voisi toteutua kirjaston tiloissa ja joka voisi motivoida asiakasta lähtemään tarvittaessa myös päihdepalveluiden piiriin. Tarvitaan paljon erilaisia matalan kynnyksen palveluita, jotka tavoittavat asiakkaita ja joihin asiakkaiden on helppo tulla ja joissa eri diagnoosit eivät sulje toisiaan pois.

Tiedon haasteet

Haasteeksi koetaan tiedon saaminen ja hyödyntäminen käytännön työn toteutuksessa ja kehittämisessä: Miten tieto olisi siinä muodossa, että se on helposti ja nopeasti saavutettavaa. Miten tutkimustietoa voisi todella hyödyntää käytännön työssä. Tiedon saaminen asiakkaan näkökulmasta koetaan tärkeäksi ja toimijat kaipaavat enemmän tietoa hoidon tuloksellisuudesta juuri asiakkaan kokemuksen kautta.

Yhdessä eteenpäin

Jatkuvat toimintaympäristön muutokset vaikuttavat sekä työntekijään että asiakkaaseen. Vahva yhteistyö, toimijakentän tunteminen, osaamisen ja tiedon jakaminen sekä tiedon saatavuus auttavat niin ammattilaisia kuin asiakkaitakin eteenpäin muuttuvassa toimintakentässä.

Mikäli Sinulla heräsi ajatuksia yhteistyöstä ja osaamisen sekä tiedon jakamisesta, ota meihin yhteyttä osoitteessa tanja.vahter(at)a-klinikka.fi

Tulevaisuustyöpajaan osallistuneet tahot:

A-klinikkasäätiö

Espoon kaupunki

Keski-Uudenmaankoulutuskuntayhtymä

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Malmin A-kilta

Myllyhoitoyhdistys ry

Sellon kirjasto

Tukikohta ry

Tutustu myös Tietopuussa:

Artikkeli: Päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen ja julkisten palveluiden yhteistyö tulevaisuudessa
Blogi: Soile Törrönen: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkostoyhteistyö Uudellamaalla
Tiivistelmä: Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Uutisarkisto »