Olet täälläEtusivu Uutta tutkimustietoa päihdehoitoon hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuudesta

Uutta tutkimustietoa päihdehoitoon hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuudesta

Terapeutti kirjoittaa muistiinpanoja ja asiakas istuu vastapäätä kädet ristissä.

Päihderiippuvuus on yhteydessä suureen kuolleisuuden riskiin. Tutkimuksessa selvitettiin niiden henkilöiden kuolleisuutta, jotka olivat hakeutuneet hoitoon alkoholin, opioidien tai muiden päihteiden käytön takia.

Tulokset osoittavat, että päihdehoitoon sitoutuneista oli kuollut pienempi määrä henkilöitä kuin niistä, jotka olivat käyneet hoidossa lyhyesti. Etenkin opioidikorvaushoito vähensi opioidiriippuvaisten kuolleisuuden riskiä. Lisäksi ilmeni, että alkoholi ja huumeet lisäsivät kuolleisuuden riskiä yhtä paljon, silloin kun on riippuvuudesta kyse. 

Tutkimuksen rekisteriaineisto koostui 10 888 suomalaisesta, jotka oli kirjattu asiakkaaksi joko pääkaupunkiseudun kahdella avohoitoklinikalla tai valtakunnallisessa sosiaalisairaalassa vuosien 1990 – 2009 välillä. Hoitotietoon yhdistettiin tieto mahdollisesta kuolemasta 1.1.2018 mennessä, jolloin seuranta-aika vaihteli 8,1 – 28,8 vuoden välillä. Rekisteriaineisto ei valitettavasti mahdollista kaikkien avohoitojen huomioon ottamista eikä hoidon sisällön arviointia.

Niistä, jotka eivät olleet jääneet hoitoon oli kuollut 10 vuoden aikana joka neljäs (24,5 %) muista joka viides (19,7 %). Kuolleiden keski-ikä on alhainen; huumeiden käyttäjillä alhaisempi kuin alkoholiongelmaisilla.

Pitkille hoitopoluille on tarvetta

Tulokset kertovat hoidon merkityksestä sikäli, että suurin osa kuolemista tapahtui vuosia hoitoon hakeutumisen jälkeen. Etenkin opioidikorvaushoidon todettiin vähentävän kuoleman riskiä, mikä voi olla yhteydessä hoitomuodon intensiivisyyteen ja pitkäjänteisyyteen. Hoitomuodon saatavuutta onkin tärkeä kehittää jatkossa. Herää myös kysymys, pitäisikö järjestelmää entisestään kehittää myös muissa hoitomuodoissa niin, että tukea saa riittävän pitkään ja että hoidon piiriin on mahdollista palata nykyistä helpommin. Tulokset vahvistavat päihdehoidon ja järjestötyön tärkeyttä.

Lisätietoa

Tuuli Pitkänen p. 0415178678
tuuli.pitkanen[at]a-klinikka.fi

Tutkimustiivistelmä Tietopuussa: Päihdehoitoon hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuus – rekistereihin pohjautuva seurantatutkimus

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Levola, J. (2020) Mortality of treatment-seeking men and women with alcohol, opioid or other substance use disorders – A register-based follow-up study.
Addictive Behaviors; Volume 105, June 2020, 106330 Ahead of print.

Uutisarkisto »

 

 

 

 

 

Julkaisutyyppi: