Olet täälläEtusivu Uutta tietoa toimintaympäristöstä: Sosiaali- ja nuorisotyön havaintoja poikkeusaikana

Uutta tietoa toimintaympäristöstä: Sosiaali- ja nuorisotyön havaintoja poikkeusaikana

Sateinen ja pimeä kaupunki. Etualalla ihminen punaisen sateenvarjon kanssa.

Koronavirusepidemian rajoitustoimien seurauksena Helsingin kadut ovat hiljentyneet, mutta eivät täysin autioituneet. Helsingin kaupungin etsivä lähityö ja kaupungin nuorisopalvelut kertovat, miltä kaduilla näyttää ja miten poikkeustilanne on vaikuttanut heidän työssään kohtaamiensa ihmisten päihteiden käyttöön.  

Helsingin kaupungin etsivä lähityö on kuvannut Sosiaalisen raportoinnin katuhavainnoissaan maaliskuun lopulla, miten asunnottomat ja palveluiden ulkopuolella olevat erottuvat selkeämmin hiljentyneillä kaduilla.

Kyse ei ole vain näkyvyyden lisääntymisestä. Päivällä aikaa vietetään enemmän kaduilla ja julkisissa tiloissa, koska matalan kynnyksen päivätoiminta ja kirjastot ovat suljettu.Etsivän lähityön raportin mukaan tällä hetkellä asunnottomat tarvitsevatkin mahdollisuuden viettää päivisin aikaa muualla kuin julkisilla paikoilla. Mieluiten tämä tapahtuisi heidän majoituspaikassaan. 

Kaduilla etsivä lähityö kohtaa erityisesti asunnottomia, mielenterveyshäiriöistä kärsiviä ja päihderiippuvaisia ihmisiä. Työntekijöiden mukaan poikkeustilanne ei ole vaikuttanut määrällisesti heidän kohtaamiensa ihmisten päihteiden käyttöön, mutta kaduilla on havaittu maan rajojen sulkemisen vaikutus huumeiden käyttöön.

Etsivän lähityön mukaan joitakin havaintoja on saatu siitä, että etenkin bentsoja, eli bentsodiatsepiinivalmisteita, korvataan alkoholin käytöllä. Myös yksittäisiä havaintoja on tehty käsidesin ja lasinpesunesteen käytöstä korvikealkoholina. Myös aikuissosiaalityön puolelta on pohdittu, lisääntyvätkö apteekkimurrot ja korvikkeiden käyttö, kun huumeiden hinnat nousevat niiden saatavuuden heiketessä. 

Nuorten tilanne poikkeusaikana

Etsivä lähityö ja jalkautuva nuorisotyö ovat molemmat havainneet, että kaduilla liikkuu vähemmän alaikäisiä nuoria kuin ennen. Myös Helsingin poliisin mukaan nuorten osalta tilanne on ollut rauhallinen maalis-huhtikuun ajan. Itäkeskuksen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajan Jaakko Rautavaaran mukaan rajoitustoimien alkamisen jälkeen kului muutama viikko, jonka aikana nuorten päihteiden käyttöä ei juuri lainkaan näkynyt esimerkiksi puistoissa ja liikuntapaikoilla. 

”Nyt kun kevät etenee, niin nuorten puhe päihteistä ja myös päihteiden käyttö on lisääntynyt lähelle ’normaalia’ tasoa. Vielä on kuitenkin aika hiljaista raporttien perusteella”, sanoo Rautavaara Helsingin kaupungin nuorisopalveluista.  

Havainnot päihteiden käytöstä koskevatkin enemmän vanhempia nuoria. Nuorisopalvelun raporteista nousee esiin nuorten aikuisten päihteiden käyttö kahdella tavalla. Ensinnäkin skeittipaikoilla ja puistoissa on havaittu alkoholin juomista ja kannabiksen käyttöä. Tämä on aiheuttanut huolta erityisesti varhaisnuorten ja teini-ikäisten osalta, jotka viettävät aikaa samoissa paikoissa. Toisaalta erityistä huolta kannetaan niistä nuorista aikuisista, jotka voivat todella huonosti. Heitä näkyy erityisesti keskustan alueella. 

”Matalan kynnyksen paikat ovat kiinni, korvaushoitoreseptien saaminen on vaikeaa ja katukaupan henki tuntuu kovenevan,” kertoo Timo Kontio, etsivän nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Helsingin kaupungin nuorisopalveluista. 

Myös etsivä lähityö on havainnut kaduilla alle 30-vuotiaita kodittomia nuoria. Tähän vaikuttaa matalan kynnysten kohtaamispaikkojen sulkeutuminen, esimerkiksi nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli on toistaiseksi lopettanut 24/7 toimintansa.   

Tiedon välittäminen muuttuneista palveluista

Poikkeusolojen aikana monet matalan kynnyksen palvelut ovat joutuneet supistamaan toimintaansa tai sulkemaan tilansa kokonaan. Vaikuttaa siltä, että tieto muuttuneista palveluista ei ole täysin saavuttanut asiakkaita. Esimerkiksi osa päiväkeskuksista tarjoaa suihku- ja peseytymismahdollisuutta, mutta etsivän lähityön mukaan tämä tieto ei ole vielä täysin tavoittanut palvelua tarvitsevia. 

Myös päihdepalveluiden kohdalla vaikuttaa olevan epäselvyyttä palveluiden saatavuudesta. Esimerkiksi Helsingin kaupungin nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö on saanut palveluiden tarjoajilta viestiä, että vieroitushoitopaikoissa on runsaasti tilaa ja asiakkaita on vaikea saada hoitoon. Asiakkaiden kokemuksen mukaan hoitoon pääseminen on taas vaikeutunut. Avopalveluiden osalta on ollut myös epäselvyyttä, tarjotaanko niitä vain etä- ja puhelinpalveluina.

Koronatilanteessa epätietoisuus ja väärän tiedon leviäminen vaikuttavatkin asiakkaiden kokemukseen hoitoon pääsemisen vaikeutumisesta. Uusien toimintatapojen vakiintuminen vie aikaa ja tietoa muuttuneista palveluista pyritään välittämään apua tarvitseville mahdollisimman tehokkaasti.  

Kaupungin toimijat ovat havainneet, että poikkeustilanteella on ollut myös positiivisia vaikutuksia toimintaympäristöön. Etsivän lähityön Antti Kaajakarin mukaan yhteistyön näkökulmasta eletään poikkeuksellisen hienoa aikaa. Kaupungin eri toimijat ja järjestötoimijat ovat tiivistäneet yhteistyötään ja muuttuneisiin tilanteisiin reagoidaan nopeasti. Toiveena on, että nämä hyvät toimintamallit jatkuvat myös koronakriisin väistyttyä. 

Senja Peltola
Kehittämissuunnittelija, A-klinikkasäätiö

Artikkelia varten Senja Peltola haastatteli Helsingin kaupungin nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön, etsivän lähityön sekä Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden edustajia.

Lisätietoa

Helsingin kaupungin etsivän lähityön sosiaalisesssa raportissa käsitellään katuhavaintoja Helsingin alueella maaliskuussa 2020 (PDF).

Pauliina Oksanen on haastatellut blogitekstissään Matalan kynnyksen päihdepalvelut koronavirusepidemian aikana A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen, etsivän työn sekä verkossa tapahtuvan terveysneuvonnan ammattilaisia.

Senja Peltola on haastatellut artikkelissaan Koronan vaikutus päihdetilanteeseen Alkon, Helsingin kaupungin lastensuojelun, Helsingin poliisin rikostutkinnan nuorisoryhmän ja Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnon edustajia.
 
Uutisarkisto »