Olet täälläEtusivu Uudessa oppaassa haittoja vähentävän työn hyvistä käytännöistä

Uudessa oppaassa haittoja vähentävän työn hyvistä käytännöistä

A-klinikkasäätiön Völjy-hankkeen julkaisemassa oppaassa kuvataan pistämällä huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävän haittojen vähentävän työn hyviä käytäntöjä. Lisäksi oppaassa sanoitetaan työssä syntynyttä hiljaista tietoa.

Oppaan tarkoituksena on auttaa ja rohkaista erityisesti ihmistyötä tekeviä työntekijöitä, mutta myös alan johtajia ja vastuussa olevia päättäjiä työn kokemusten reflektointiin, jakamiseen sekä hiljaisen tiedon tiedostamiseen. Tätä kautta halutaan myös nostaa esiin haittoja vähentävän työn ja toimivan ihmiskohtaamisen merkityksellisyyttä.

Oppaan kirjoittajat kannustavat työntekijöitä ja erityisesti työn johtoa ottamaan rohkeasti kantaa huumeita käyttävien ihmisten palveluiden laadun ja määrän sekä jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamisen puolesta. 

Lisätietoa

Haittoja vähentävän työn opas (pdf). Völjy-kehittämishankkeessa koetut hyvät käytännöt. A-klinikkasäätiö.  

Tutustu myös Tietopuussa

Blogi: Pauliina Oksanen: Matalan kynnyksen päihdepalvelut koronavirusepidemian aikana
Uutinen: Päihteitä käyttävien naisten kokema yksinäisyys
Opinnäytetyö: ”Narkomaaninkin silmissä kun sä oot asunnoton, sä oot jo tosi huono” : asunnottomuus naiserityisestä näkökulmasta

Uutisarkisto »

Julkaisutyyppi: