Olet täälläEtusivu Uudenlainen menetelmä antaa tietoa huumeiden todellisesta sisällöstä ja voi vaikuttaa käyttöpäätökseen

Uudenlainen menetelmä antaa tietoa huumeiden todellisesta sisällöstä ja voi vaikuttaa käyttöpäätökseen

Tablettiliuska farkun taskussa.

Kadulta labraan -tutkimus osoitti, että hyvin erilaisia huumausaineita eri tavoin käyttävät ihmiset ovat kiinnostuneita käyttämiensä aineiden todellisesta sisällöstä. Lisäksi he ovat halukkaita keskustelemaan aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista sekä niiden vähentämisestä. Pilottitutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että kadulla liikkuu myös aineita, joiden sisältö on jotain muuta kuin minä se on myyty. Uusi tiedonkeruumenetelmä tuottaa paikallista tietoa muuttuvasta huumetilanteesta.

Tutkimuksessa ihmisiä pyydettiin tuomaan helsinkiläiseen terveysneuvontapisteeseen tutkittavaksi huumausaineiden jäämiä sisältäviä tyhjiä, jätteeksi luokiteltavia, pusseja. Näytepusseja tuoneilta kysyttiin, millä nimellä pussissa säilytetty aine oli hankittu ja mitä he uskoivat sen todellisuudessa olevan. Näytteet analysoitiin laboratoriossa psykoaktiivisten aineiden osalta. Tutkimukseen tuotiin 98 näytettä. Jäämänäytteistä noin puolet sisälsi ainetta tai aineyhdistelmän, joka poikkesi alkuperäisessä hankintatilanteessa luvatusta koostumuksesta.

Uusi menetelmä tavoittaa myös niitä, jotka eivät ole käyttäneet aiemmin päihdepalveluita

Noin kaksi kolmesta haki tuloksen tuomastaan näytteestä. Heistä noin puolet ilmoitti, että muuttaisi tuloksen perusteella käyttötapaansa tai jättäisi aineen käyttämättä. Näytteitä tuoneet henkilöt kokivat aineiden käytöstään keskustelemisen hyödyllisenä.

Tutkimukseen tuoduista jäämänäytteistä jopa kolmasosan toi sellainen ihminen, joka ei ollut elämänsä aikana käyttänyt mitään päihdepalveluja. Keskustelumahdollisuus voisi toimia tärkeänä haittojen vähentämisen väylänä erityisesti tälle kohderyhmälle.

Pilottitutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta tutkimus on avaus uudenlaiselle tiedon tuottamiselle Suomessa. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että jos lainsäädäntö tulevaisuudessa mahdollistaisi ainetunnistuksen, sen avulla voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa ihmisten käyttöpäätöksiin ja -tapoihin.

Lisäksi tutkimus antaa viitteitä siitä, että ainetunnistuksen avulla haittojen vähentämisen lähtökohdista toimivaa päihdetyötä voitaisiin laajentaa tavoittamaan myös muita kuin huumeita pistämällä käyttäviä ihmisiä. Toisaalta ainetunnistus voisi tarjota mahdollisuuden vähentää pistokäyttöön liittyviä riskejä ja haittoja jo olemassa olevan terveysneuvontatyön lisänä.

Lisätietoa

Teemu Kaskela, tutkimuksesta vastannut tutkija, A-klinikkasäätiö, 050 4300 545, teemu.kaskela[at]a-klinikka.fi
Janne Nahkuri, projektisuunnittelija, A-klinikkasäätiö, 050 5981 241, janne.nahkuri[at]a-klinikka.fi

Järvelin, R., Nahkuri, J., Kankaanpää, A., Gunnar, T., Kajos, M. & Kaskela, T. Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2019: 1-19.

Tutustu myös Tietopuussa

Tiivistelmä: Vapaaehtoinen ainetunnistuspalvelu ja lyhytneuvonta festivaalien yhteydessä
Opinnäytetyö: Haittoja vähentävä päihdetyö : Huumeidenkäyttäjien mielipiteet ainetunnistuspalvelusta
Blogi: Janne Nahkuri: Kahden raiteen huumepolitiikka ja työnjaon tarkistaminen

Uutisarkisto » 

Julkaisutyyppi: