Olet täälläEtusivu Tutkitun ja kokemustiedon vuoropuhelua päihde- ja mielenterveystyössä

Tutkitun ja kokemustiedon vuoropuhelua päihde- ja mielenterveystyössä

Paneelikeskustelun keskustelijat juttelevat.

A-klinikkasäätiön arviointi- ja laatutiimi sekä A-klinikkakonsernin kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjestivät 28.4.2021 päihdetyön kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumin. Webinaarin aiheena oli kokemustiedon ja tutkitun tiedon vuoropuhelu päihde- ja mielenterveystyössä.  

Webinaarin puhujat pohtivat tutkitun tiedon ja kokemustiedon suhdetta sekä tietojen välistä vuoropuhelua. Tässä artikkelissa esitellään muutamia nostoja jokaisesta webinaarin puheenvuorosta. Artikkelin lopusta pääset tutustumaan webinaarin tallenteeseen. Tulevaisuudessa A-klinikkasäätiö ja Kovery jatkavat päihdetyön kokemus- ja vertaistoiminnan kehittämistyötä. Suunnitelmissa on syksylle webinaari kokemusasiantuntijuudesta päihdepalveluiden kehittämisessä.

Tutkitun tiedon ja kokemustiedon luonne: Näkökulmia erilaisen tiedon vuoropuhelusta päihdetyössä 

Puhujat: Sosiaaliterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja Jukka Oksanen, A-klinikka Oy ja kokemusasiantuntijat Jari Silfver, Jouko Raunimaa, Juha Ahlberg  ja Markku Rantanen, Päihdesairaala A-klinikka Oy

Webinaarin ensimmäisessä puheenvuorossa pohdittiin tiedon luonnetta ja kokemustiedon syntymistä sekä yhdistämistä ammattilaisen tuomaan tietoon. Asiakkaan ja ammattilaisen hyvässä kohtaamisessa, asiakkaan kokemustieto ja ammattilaisen tutkittuun tietoon perustuva ammattitieto yhdistyvät ja luovat yhdessä tiedon, jota esityksessä kutsuttiin neuvottelutiedoksi.

Kokemusasiantuntijanäkökulma tietoon: Kokemustiedon suhde tutkittuun tietoon? Kuka tiedon omistaa?

Puhuja: Kokemusasiantuntija, kouluttaja ja työnohjaaja Hanna-Leena Hurri, Kokemus-Klinikka ry

Hanna-Leenan esitys perehtyi tietoon kokemusasiantuntijanäkökulmasta. Kokemustieto tarvitsee rinnalleen myös tutkimukseen perustuvaa tietoa. Pelkkään kokemukseen nojaava tieto muodostaa kokijalleen ”kokemuskuplan”, jonka puhkaisemiseen tarvitaan oman kokemuksen ylittävää tietoa. Uutta ja enemmän syntyy, kun yhdistetään sekä oma kokemus että aiheesta tehdyt tutkimukset. Tietoon ja tiedon välittämiseen liittyy kokemusasiantuntijallakin vastuu sekä hyvä harkintakyky. Kokemustietoa voi käyttää myös väärin. On tärkeää osata havaita, missä vaiheessa kokemustiedosta on haittaa jollekin ja missä vaiheessa hyötyä.

 "Minä poljen, sinä ohjaat”: Vuoropuhelu tutkimus- ja kokemustiedosta

Puhujat: Erikoistutkija Maria Heiskanen, THL sekä sosiaalialan ammattilainen/kokemusasiantuntija Hanna Karmakka-Asare, tieto- ja tukipiste Tiltti

Mari Heiskanen ja Hanna Karmakka-Asaren puheenvuorossa nostettiin esille tietojen vuoropuhelu, yhdyspinnat sekä käyttäminen palveluiden kehittämisessä. Tutkimustiedon ja kokemustiedon väliin jää tieto, jota Mari ja Hanna kutsuivat ammattilaistiedoksi. Se on ammattilaiselle kohtaamisista kertyvää kokemustietoa. Myös tämä tieto tarvitsee esille nostamista sekä tiedon tunnistamista, hyväksyntää ja arvostamista.

Paneeli: Vastauksia kysymyksiin

Puhujat: Tutkija Teemu Kaskela A-klinikkasäätiö; sosiaaliohjaaja, kokemusasiantuntija Kimmo Määttänen, A-klinikka Oy sekä lakimies, kokemusasiantuntija Petteri Pitkänen, Invalidiliitto

Webinaarin lopuksi panelistit vastasivat ryhmätöissä esille nousseisiin kysymyksiin. Kysymysten kautta panelistit toivat esille ajatuksen, että yhteiskunnassa vallitsee valtava tilaus kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiselle. Petteri Pitkänen huomautti, että kokemukseen liittyvä osallisuuden vahvistamisen merkitys on tunnistettu joitain vuosia sitten jo hallitusohjelmassa sekä kansainvälisissä sopimuksissa. Palveluiden käyttäjien osallistaminen palveluiden kehittämiseen sekä asiantuntijatiedon ja kokemustiedon integrointi ovat tärkeitä asioita. Panelistit olivat kaikki sitä mieltä, että kokemusasiantuntijuuden tulevaisuus on valoisa.

Panelissa pohdittiin, että kokemustieto ja ammatillinen tieto ovat kaksi erilaista tietoa, joilla on omat toimintakenttänsä ja vahvuutensa. Ideaali olisi, että asiakas pystyisi ottamaan molemmista tiedoista olennaiset ja juuri häntä hyödyttävät elementit. On hyvä ymmärtää erilaisten tietojen erilaiset vahvuudet.

 

Koko webinaarin tallenne on katsottavissa Seminaarit.net-palvelussa.

 

Tutustu myös Tietopuussa:

Artikkeli: Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen roolit täydentävät toisiaan päihdetyössä

Tutkimus: Arvioivan katseen alla vai aitoa yhteistyötä? Kokemusasiantuntijoiden positioiden rakentuminen päihde- ja mielenterveystyössä (pdf).

Blogi: Kokemusasiantuntijuuden määrittely tärkeää ja ajankohtaista

 

Uutisarkisto »