Olet täälläEtusivu Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry

Kirjapino, jonka edessä yksi avoin kirja.

Noora Nieminen ja Sari Jurvansuu pohtivat tutkimustiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista järjestötoiminnassa Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia-artikkelissaan. Tutkittua tietoa voidaan järjestöissä hyödyntää toiminnan kehittämisessä, vaikuttamistyössä, edunvalvonnassa, päätöksenteossa, viestinnässä, raportoinnissa ja arvioinnissa. Se voi tukea järjestöjen toimintaa antamalla työkaluja tulevaisuuden ennakointiin ja toiminnan mielekkääseen kohdentamiseen. 

Tutkittuun tietoon perustuva järjestötoiminta vastaa paremmin toimijoiden ja kohderyhmien tarpeisiin. Tutkittua tietoa hyödyntämällä voidaan paljastaa toiminnan aukkokohtia sekä arvioida toimintaa ja tehdä sen vaikutuksia näkyviksi. Vankka tietoperusta sekä systemaattinen tiedonkeruu ja -hallinta vahvistavat järjestöidentiteettiä sekä sisäistä ja ulkoista luottamusta siihen, että järjestö toimii perustehtävänsä mukaisesti.

Tiedonkeruun tavoittavuutta ja tiedon hyödynnettävyyttä järjestötoiminnassa parantavat tutkimuksen tekeminen yhdessä, erilaisten asiantuntijuuksien yhdistyminen kaikissa tiedontuotannon vaiheissa, järjestöjen henkilökohtaiset ja luottamukselliset kontaktit paikallisyhdistyksiin ja niiden toimijoihin sekä tutkimustulosten yhteinen pohdinta tutkimuksen kohderyhmien kanssa. Tällöin tutkimustieto heijastuu parhaimmillaan järjestöjen toiminnan kohderyhmien hyvinvointiin, osallisuuden tunteisiin, asemaan ja oikeuksiin sekä heidän tarvitsemaansa tukeen ja palveluihin.

Lisätietoa

Nieminen, N. & Jurvansuu, S.: Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2017: 1-7.

Tutustu myös Tietopuussa

Tutkimusuutinen: Järjestöissä toivotaan suunnitelmallisuutta tutkimustiedon hyödyntämiseen
Blogi: Noora Nieminen ja Sari Jurvansuu: Tutkimusmatka järjestötoimintaan
Opinnäytetyö: Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä

Uutisarkisto »

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: