Olet täälläEtusivu Tutkimus: Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksissä

Tutkimus: Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksissä

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuutta ja toimijamääriä sekä yhdistysten toimijoille tarjoamia tukikäytäntöjä on kartoitettu paikallisilta päihde- ja mielenterveysyhdistyksiltä kerätyn kyselyaineiston pohjalta (N=199). Valtaosassa kyselyyn vastannaista yhdistyksistä oli mukana vertaisia, riippumatta yhdistysten tai paikkakunnan koosta. Kokemusasiantuntijoita oli reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä.

Kokemusasiantuntijat olivat usein ainoita tehtävänsä edustajia yhdistyksissään. Toiminta painottui uudelle kolmannelle sektorille eli suurten paikkakuntien toimijamäärältään suuriin, työntekijöitä palkanneisiin ja ostopalveluja tuottaviin yhdistyksiin. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista.

Vertaiset ja kokemusasiantuntijat tarvitsevat riittävän tuen

Vertaiset ja kokemusasiantuntijat osallistuivat yhdistysten henkilöstön kokouksiin reilussa puolessa ja koulutuksiin vajaassa puolessa yhdistyksistä. Työnohjauksiin toimijat pääsivät osallistumaan vain reilussa neljänneksessä aineiston yhdistyksistä.

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaan liittyy myös kuormittavia tekijöitä. Jaksamisen tukemisessa ja tuen kattavuudessa onkin kehitettävää.

Tukemisen käytännöt olivat laajimmat uudella kolmannella sektorilla ja rajallisia pienillä paikkakunnilla toimivissa yhdistyksissä.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimushanke.

Ohjelmassa tutkitaan järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi (2018): Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki (pdf).Tietopuu: Katsauksia & näkökulmia 1/2018.

Lisätietoa

Tutkija Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto p. 0400 182 353

Uutisarkisto »

Julkaisutyyppi: