Olet täälläEtusivu Tutkimus: Toimijoiden osallistumisen vahvistaminen vaatii päihde- ja mielenterveysjärjestöiltä aktiivisia toimenpiteitä

Tutkimus: Toimijoiden osallistumisen vahvistaminen vaatii päihde- ja mielenterveysjärjestöiltä aktiivisia toimenpiteitä

Neljän henkilön päällekkäin asetetut kädet.

Kolmanneksessa päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä kohderyhmien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen arvioitiin vähäiseksi. Kohderyhmien osallistuminen järjestöjen toimintaan vaihtelee järjestöjen toimintaympäristön ja kolmannelle sektorille asemoitumisen mukaan. 

Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu mielenterveys- ja päihdeyhdistysten johdolle tehtyyn kyselyyn (n=199). Artikkeli on osa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA), jonka tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa järjestöjen kehittämistoiminnan tueksi.

Vertaistukeen ja edunvalvontaan perustuvissa yhdistyksissä kohderyhmien osallistuminen on aktiivista ja jäsensidos vahva. Palveluntuottajayhdistyksissä osallistuminen päätöksentekoon on vähäistä ja toiminta työntekijälähtöisempää.

Ammattilaisten osaamisen lisäksi yhdistysten kannattaisi ottaa kohderyhmänsä tiiviimmin mukaan päätöksentekorakenteisiinsa, jotta toiminnassa säilyy vahva kansalaisyhteiskuntakytkös, kohderyhmien kokemuksen ääni ja legitimiteetti toimia sen kantajana.

Palkatuilla työntekijöillä oli osallistumista aktivoiva merkitys

Mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyy usein alentunutta toimijuutta, osattomuuden kokemuksia ja vähäisempää osallistumista kansalaisjärjestöjen toimintaan. Työntekijöillä onkin tärkeä rooli monipuolisten osallistumismahdollisuuksien luomisessa.

Esimerkiksi ammattimainen vapaaehtoistoiminnan ohjaaminen ja johtaminen tekevät toiminnasta aktiivista, tehokasta ja toimijoiden omaa hyvinvointia paremmin tukevaa.

Samalla kun mietitään, miten järjestöt voivat toiminnassaan parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia, on syytä huomioida yksilöiden erilaiset valmiudet, tarpeet ja valinnat. Järjestöillä on myös merkitys paikkoina, joissa ei ole aktiivisuuteen liittyviä vaatimuksia, vaan joissa voi osallistua omien voimavarojen ja valmiuksien mukaisesti.

Lisätietoa 

Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi (2019): Toimijoiden osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä (PDF). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2019. 

Tutkija Sari Jurvansuu, A-klinikkasäätiö, p. 046 9210 804

MIPA-hankkeen sivut Tietopuussa. 

*********************

MIPA-tutkimusohjelma ja Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanke 

MIPA on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen tutkimusohjelma. 

Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeen kanssa, jossa kehitetään toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin. Rahoitus hankkeelle tulee Euroopan rakennerahasto-ohjelman kautta.

Uutisarkisto » 

Julkaisutyyppi: