Olet täälläEtusivu Tutkimus: Päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintaa harjoitetaan markkinalogiikan ja aatteellisten lähtökohtien ristipaineessa

Tutkimus: Päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintaa harjoitetaan markkinalogiikan ja aatteellisten lähtökohtien ristipaineessa

Toimintaympäristön muutokset ovat herättäneet huolta järjestökentän itsenäisyyden ja ominaispiirteiden säilymisestä. MIPA-hankkeen toteuttamassa kyselyssä kartoitettiin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksen voimakkuudesta yhdistyksensä toiminnassa sekä rahoittajaohjauksen seurauksista toiminnan ja sen tavoittamien ihmisten kannalta. 40 prosentissa aineiston yhdistyksistä rahoittajien ja rahoitusmahdollisuuksien koettiin ohjaavan toimintaa paljon, kolmanneksessa jossain määrin. 

Jonkinlainen ohjausvaikutus tunnistettiin valtaosassa aineiston yhdistyksistä. Suurella osalla paikallisyhdistyksistä taloudelliset resurssit ovat varsin vähäisiä, jolloin ohjausvaikutus liittyy lähinnä toiminnan arviointi- ja raportointivelvoitteisiin, jotka vievät aikaa ydintoiminnalta, esimerkiksi asiakastyöltä ja ihmisten kohtaamiselta.

Monimutkaistuva avustusbyrokratia ja hankemuotoinen työ ruokkivat toiminnan ammatillistumiskehitystä, joka saattaa osaltaan kaventaa kansalaistoiminnan ja toimijoiden omaan kokemukseen perustuvan osaamisen ja asiantuntijuuden tilaa järjestöissä. Tämä on ristiriidassa nykyisen osallisuuspuheen kanssa, jossa korostetaan järjestöjen potentiaalia tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin.

Yhdistysjohdon näkökulmasta autonominen järjestötoiminta on ketterää, sitä kyetään muuttamaan joustavasti tuen tarvitsijoiden ja toimintaympäristön muutosten mukana. Avustajatahoilta toivottiin tasavertaisempaa dialogia ja vahvempaa luottamusta kolmannen sektorin organisaatioiden omaan asiantuntijuuteen. Avustusjärjestelmiltä toivottiin lisää joustavuutta lyhyellä tähtäimellä, ennakoitavuutta pitkällä.

Nähtiin, että rahoittajatahot voivat vahvistaa yhdistyskentän toimintaa lisäämällä joustovaraa avustusten käyttöön, keventämällä ja järkeistämällä avustusbyrokratiaa erityisesti pienten, vapaehtoisvoimin toimivien yhdistysten kohdalla sekä tiivistämällä vuoropuheluaan paikallistoimijoiden kanssa

Lisätietoa

Tutkija Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto p. 0400 182 353, sari.jurvansuu(at)sininauha.fi
 
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö p. 040 1368 058, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi
 
Sari Jurvansuu & Noora Nieminen (2019): Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2019.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke.

Ohjelmassa tutkitaan järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Uutisarkisto »

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: