Olet täälläEtusivu Tutkimus: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvat arvioivat huumorin edistävän eniten hyvinvointiaan

Tutkimus: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvat arvioivat huumorin edistävän eniten hyvinvointiaan

Viiden henkilön päällekkäin asetetut kädet.

Huumori on eniten hyvinvointia edistänyt asia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuneiden mielestä MIPA-hankkeen kyselyssä, joka selvitti ihmisten näkemyksiä omaan hyvinvointiin vaikuttaneista tekijöistä. Kyselyyn vastasi 936 päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistunutta ihmistä syksyllä 2017 ja keväällä 2018.

Huumori liittyy vahvasti sosiaaliseen toimintaan ja yhdessä oloon, mutta sillä on myös psykologisia tehtäviä. Huumori koetaan ensisijassa osaksi ihmisen psyykkistä toimintakykyä.

Joillekin vastaajille huumori on yhteydessä myös lepoon ja rentoutumiseen. Tämä voi olla yhteydessä siihen, että huumorin on todettu suojaavan stressiltä ja auttavan tunteiden hallinnassa.. Sukupuolten välillä oli eroa siinä, että naiset saivat korkeamman keskiarvon sille, miten huumori edisti hyvinvointia, mutta miehillä huumori oli suhteellisesti tärkeämpää hyvinvoinnille.

Järjestöjen toiminnassa osallistujat pitävät hyvinvoinnilleen keskeisenä mahdollisuutta tulla kohdatuksi. Järjestöjen mahdollistamissa kohtaamisissa huumorilla voi olla oma paikkansa. Järjestöt voivat luoda omassa toiminnassaan huumorille altistavia tiloja ja tilanteita.

Huumori on kuitenkin monitahoinen ilmiö, jota on tarpeen tarkastella jatkossa esimerkiksi erilaisten huumorin tyylien kannalta. Kaikki huumori ei edistä hyvinvointia.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke.

Ohjelmassa tutkitaan järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Lisätietoa

Tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura p. 040 6740 225, jukka.valkonen(at)mielenterveysseura.fi

Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö p. 040 1368 058, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi

Valkonen, Jukka (2019): Huumori hyvinvoinnin edistäjänä (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2019.

Uutisarkisto »

 

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: