Olet täälläEtusivu Tutkimus: Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää huomioida toimijoiden taustat ja tehtävien moninaisuus

Tutkimus: Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää huomioida toimijoiden taustat ja tehtävien moninaisuus

Usean henkilön päällekkäin asetetut kädet.

Keskeistä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on vertaiskokemuksen jakaminen, halu auttaa, solidaarisuus ja kokemus itselle tärkeiden arvojen mukaisesta toiminnasta. Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiivit vaihtelivat toimijoiden elämäntilanteiden mukaan. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta, työssäkäyviä ja opiskelijoita toimintaan motivoi osaamisen hyödyntäminen ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen.

Tulokset selviävät Päivi Rissasen ja Sari Jurvansuun artikkelista, joka perustuu kahteen kyselyaineistoon. Mielenterveys- ja päihdeyhdistysten (n=187) johdolta kysyttiin, ketkä yhdistyksissä toimivat vapaaehtoisina. Vapaaehtoisilta (n=127) kerätyn kyselyaineiston pohjalta tarkasteltiin toimintaan liittyviä motiiveja ja jaettuja merkityksiä. Tutkimusaineisto on kerätty osana Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen tutkimusohjelmaa (ks. MIPA), joka on kymmenen järjestön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen tutkimushanke.

Suuri osa mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoista oli työelämän ulkopuolella, ja toiminnan merkitys rakentui pitkälti suhteessa työelämään. Elämäntilanteesta riippuen vapaaehtoistoiminta hahmottui työelämän vaihtoehdoksi, korvikkeeksi, vastapainoksi tai jatkeeksi. Tämä korostaa myös tarvetta toiminnallisuuteen ja yhteisöllisyyden kokemukseen sekä ammatillisten taitojen ylläpitoon työttömyys- ja kuntoutusjaksojen aikana. Moni toivoo vapaaehtoistoiminnan avaavan polun työelämään.

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää huomioida toimijoiden taustat ja tehtävien moninaisuus, jolloin mahdollistetaan vertaistuen antaminen ja saaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä asiantuntijuuden ja ammattitaidon vahvistaminen. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä on säilytettävä kolmannen sektorin ominaislaatu ja varmistettava osallistumisen matala kynnys, tasavertaisuus ja toiminnan vapaus.

Lue koko tutkimus:

Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari (2018): ”Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018.

Tutustu myös Tietopuussa

Tutkimus: Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät
Tiivistelmä: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet

Uutisarkisto »

Julkaisutyyppi: