Olet täälläEtusivu Tutkimus: Matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan tullaan turvallisen tunnelman, maksuttoman ruoan ja sieltä saatavan avun vuoksi

Tutkimus: Matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan tullaan turvallisen tunnelman, maksuttoman ruoan ja sieltä saatavan avun vuoksi

Kaksi kahvikuppia pöydällä.

Päihteitä aktiivisesti käyttäville suunnattuun matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan tultiin turvallisen ja ystävällisen tunnelman, maksuttoman ruoan ja sieltä saatavan avun vuoksi, ilmenee etnografiatutkimksessa. Luottamuksen rakentuminen työntekijöihin mahdollisti palveluohjauksen. Monien hoito- ja viranomaispalveluiden jalkautuminen kohtaamispaikkaan madalsi avun saaminen kynnystä.

Etnografinen tutkimusaineisto kerättiin vuoden 2020 alussa päihteitä aktiivisesti käyttäville suunnatusta kohtaamispaikasta havainnoimalla toimintaa ja haastattelemalla kävijöitä ja työntekijöitä. Toimijaverkkoteoriaan perustuvassa analyysissa tavoitteena oli ymmärtää, millaisista toimijoista ja toimijoiden välisistä suhteista kohtaamispaikka muodostui.

Kohtaamispaikan turvallinen ilmapiiri palveluohjauksen mahdollistajana

Stigma ja palvelujärjestelmän rakenteet vaikeuttavat usein päihteitä aktiivisesti käyttävän ongelmien hoitamista. Kohtaamispaikassa koettu ihmisarvoinen kohtaaminen edesauttoi luottamuksen rakentumista, mikä mahdollisti palveluohjauksen, jossa työntekijät auttoivat kävijöitä erilaisissa arkeen liittyvissä ongelmissa. Kävijöiden arjessa tärkeässä osassa olivat myös muut maksuttomat paikat ja toiminnot, kuten kirjastot ja muut matalan kynnyksen palvelut.

Kohtaamispaikan työntekijöiden voi katsoa toimivan kävijöiden ”asianajajina” ja ”tulkkeina” vahvistaen kävijöiden toimijuutta suhteessa viranomaisiin tai hoitotahoihin. Erityisesti kaupungin palvelut hyödynsivät tilaan liittyvää luottamusta jalkautumalla sinne, koska kävijät luottivat kohtaamispaikan työntekijöiden apuun ongelmatilanteissa. Palveluihin oli helppo tulla, koska ne olivat jo siellä missä henkilöt muutenkin oleskelivat. Kohtaamispaikan kautta moni kävijä sai apua, joka olisi todennäköisesti jäänyt muuten saamatta tai vaillinaiseksi.

Lue lisää:

Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. (2021): Toimijaverkkoteoriaan pohjautuva pienoisetnografia päihteitä
aktiivisesti käyttäville suunnatusta matalan kynnyksen kohtaamispaikasta.
Tietopuu: Tutkimussarja 3/2021: 1-20.
 

Tutustu myös Tietopuussa:

Katsaus: Matalan kynnyksen palvelujen sulkeminen vaarantaa kävijöiden hyvinvoinnin

Tutkimus-uutinen: Etäpalvelut eivät tavoita kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita

Uutinen: MIPA-tutkimusohjelma: Päihde- ja mielenterveysjärjestöillä on erityinen näkökulma toipumiseen ja osallisuuteen

Uutisarkisto » 

Julkaisutyyppi: