Olet täälläEtusivu Tutkimus: KokeNet -neuvontapalvelussa kyse palveluohjaamisen lisäksi laajemmasta tukemisesta ja rinnalla kulkemisesta

Tutkimus: KokeNet -neuvontapalvelussa kyse palveluohjaamisen lisäksi laajemmasta tukemisesta ja rinnalla kulkemisesta

Nainen kirjoittaa sylissään olevalla kannettavalla tietokoneella.

Neuvontapalvelun yhteydenottajat kaipasivat paitsi palvelujärjestelmää ja avun hakemista koskevia neuvoja myös tukea oman elämäntilanteen solmujen avaamiseen.Tämä selviää katsauksessa, jossa tarkastellaan kokemusasiantuntijoiden tekemää verkkoauttamistyötä KokeNet -neuvontapalvelun kautta lähetettyjen viestien valossa. Myös läheisen avun saamiseen ja puheeksi ottamiseen liittyvät haasteet nousevat monissa yhteydenotoissa esiin. 

Noin kolmasosassa tutkimuksessa tarkastelluissa viestiketjuista viestien vaihdon kuvattiin johtaneen konkreettisiin seurauksiin, kuten muihin palveluihin ohjautumiseen. Kolmasosa kirjoittajista myös kuvasi viestien vaihtoa emotionaalisesti merkityksellisenä.

Viesteihin vastanneet kokemusasiantuntijat käyttivät erilaisia ohjauskeinoja, joista yleisimpiä olivat kokoaminen, kannustaminen ja omien kokemusten avulla konkretisoiminen. 

Vertaispalveluohjaamisen käsite kuvaa vain osittain KokeNetin kokemusasiantuntijoiden työn luonnetta.  Palveluneuvonnan lisäksi yhteydenottajat kaipasivat vuorovaikutusta koskevia neuvoja, vahvistusta ja heijastuspintaa omille näkemyksilleen sekä kuuntelijaa ja pitkäaikaista rinnalla kulkijaa.

Muihin palveluihin ohjautumista ei tulisi pitää verkkoauttamisen onnistumisen ensisijaisena mittarina. Osalle verkkoneuvontapalvelu voi toimia ensisijaisena tai jopa ainoana tukimuotona. Nämä aineistosta esiin nousseet tarpeet olisi hyvä huomioida sähköisiä päihde- ja mielenterveyspalveluita kehitettäessä.

Lisätietoa

Järvelin, R. Kokemusasiantuntijuus ja kohtaamisen mahdollisuudet verkossa – katsaus KokeNet -neuvontapalvelun viestiketjuihin (PDF). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 6/2019: 1-17.

Tutustu myös Tietopuussa

Tutkimus: Päihdelinkin neuvontapalvelu: Opioidit, bentsodiatsepiinit ja vieroitus korostuvat lääkekysymyksissä
Blogi: Pia Alarto: Kokemusasiantuntijuuden määrittely tärkeää ja ajankohtaista
Artikkeli: Kokemusasiantuntijan vastaanotolla

Uutisarkisto » 

Julkaisutyyppi: