Olet täälläEtusivu Tutkimus: Kaupunkiköyhyys kytkeytyy korkeisiin asumiskustannuksiin

Tutkimus: Kaupunkiköyhyys kytkeytyy korkeisiin asumiskustannuksiin

Lintuperspektiivistä otettu kuva kaupungista. Etualalla asuinrakennus, jonka seinää koristaa katutaide.

Kaupunkiköyhyyttä voidaan pitää erityisenä köyhyyden muotona, eikä suhteellisen tuloköyhyyden mittarit riitä tavoittamaan sen erityispiirteitä. Näin ilmenee Tietopuun uudesta tutkimuskatsauksesta. 

Tuija Seppälä, Henrietta Grönlund ja Susanna Mukkila tarkastelevat tutkimuskatsauksessaan kaupunkiköyhyyttä Helsingissä tilastotiedon ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen pohjalta.

Tutkimuksen perusteella helsinkiläisistä 11 prosenttia (72 000 ihmistä) on pienituloisia. Tämä vastaa suurehkon kaupungin verran ihmisiä. Pysyvämmin pienituloisessa elämäntilanteessa on viisi prosenttia helsinkiläisistä. 

Katsauksen mukaan taloudellinen niukkuus on pysynyt Helsingissä melko samanlaisena vuosikymmenen ajan ja se koskettaa yhä samoja ihmisryhmiä: yksinasuvia, työttömiä ja lapsiperheitä. Aiemman tutkimuksen mukaan lapsiperheköyhyys onkin Helsingissä yleisempää kuin muualla Suomessa. 

Alueiden eriytyminen ja väestöryhmien polarisaatio  

Taloudellinen niukkuus liittyy Helsingissä elinkustannusten ja asumisen kalleuteen. Etenkin asumiskustannukset tuottavat suhteellisesti enemmän köyhyyttä muuhun maahan verrattuna sekä vaikuttavat toimeentulotuen tarpeeseen ja velkaantumiseen. 

Kaupunkiköyhyydelle on ominaista alueiden eriytyminen, eli huono-osaisuuden kasautuminen tietyille aluille. Alueellisen eriytymisen lisäksi kaupunkiköyhyydelle on tyypillistä väestöryhmien sisäinen polarisaatio. Katsauksen perusteella sosioekonomisten ryhmien välillä on merkittäviä eroja erityisesti terveydessä ja koetussa terveydessä. 

Tutkimuksen tulosten perusteella kaupunkiköyhyydestä tarvitaan lisää laadullista tutkimusta. Aikaisempi tutkimus on painottanut erityisesti makronäkökulmaa ja rekisteriaineistojen käyttöä. Tällaisilla aineistoilla saadaan kuitenkin heikosti tietoa vaikeammin tutkittavista ryhmistä, kuten maahanmuuttajista, vieraskielisistä ja liikkuvasta väestöstä. 

Lisätietoa

Tuija Seppälä, VTT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, 050 3233 236

Seppälä, Tuija, Grönlund, Henrietta & Mukkila, Susanna: Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen (PDF). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2020.

Uutisarkisto »

Julkaisutyyppi: