Olet täälläEtusivu Tietopuun vuosi 2020: Monipuolisempia sisältöjä päihdetyön toimintaympäristöstä

Tietopuun vuosi 2020: Monipuolisempia sisältöjä päihdetyön toimintaympäristöstä

Infograafi: 129 uutta tietosisältöä. 1640 käyttäjää / kk. Suosituimmat sivut: päihdetyön eettisiä näkökulmia, MIPA, julkaisutietokanta.

Tietopuu kehitettiin alun alkaen A-klinikkasäätiön sisäiseksi tietopankiksi, jonka perustehtävänä oli tukea säätiön kehittämis- ja tutkimustyötä. 

Vuosien aikana sivuston kohderyhmä on laajentunut ja nykyisin Tietopuun tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa päihdetyön toimintaympäristöstä myös muille järjestöille ja toimijoille. 

Vuosi 2020 oli monella tavalla poikkeuksellinen, mutta Tietopuun osalta myös tuloksellinen: Sivuston käyttäjien määrä kasvoi edeltävästä vuodesta noin 51 prosenttia. Erityisesti ajankohtaissivujen katselut lisääntyivät. Esimerkiksi uutissivujen katselut lisääntyivät yli 400 prosenttia edellisvuodesta. 

Vuoden aikana kerättiin myös sivuston käyttäjiltä tietoa Tietopuun kehittämiseksi sekä edistettiin sivuston saavutettavuutta. Tulevaisuuden tavoitteena onkin parantaa tiedon löydettävyyttä ja saavutettavuutta kehittämällä sivuston hakutoimintoja, tiedon luokittelua ja sivuston jäsentelyä. Nämä kehittämistarpeet nousivat esiin vuonna 2020 tehdyssä palvelumuotoilun asiakastutkimuksessa. 

Koronapandemia näkyi tutkimusjulkaisujen aiheissa 

Tutkimussisällöt ovat tärkeä osa Tietopuuta. Vuonna 2020 tutkimusjulkaisutietokantaan lisättiin 38 uutta julkaisua. Näiden lisäksi Tietopuussa julkaistiin A-klinikkasäätiön Tiimi-lehden Tutkittua -artikkeleita, Katsauksia ja näkökulmia -julkaisuja sekä päihdealan ammattilaisten kirjoittamia tutkimustiivistelmiä

Vuonna 2020 ajankohtais- ja tutkimussisältöjen aiheena korostui koronapoikkeustilanteen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin. Vuoden luetuimmassa Tiimi-lehden artikkelissa todetaan, että koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana huolestuneisuus lisääntyi erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien kuormittamilla henkilöillä. [1]

Omaisten hyvinvointi on keskeinen tutkimusaihe Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0). Sari Jurvansuun ja Heli Ringbomin Katsauksia ja näkökulmia -artikkelista selviää, että ammattilaisten avun ulkopuolelle jäävät erityisesti ne päihde- ja mielenterveysomaiset, joiden läheinen ei saa ongelmaansa palveluja, jolloin koko perheeltä puuttuu yhteys viralliseen tukiverkostoon. [2

Tarkastelussa kokemusasiantuntijuus ja käyttöhuoneet

Vuonna 2020 Tietopuussa panostettiin erityisesti ajankohtaisia teemoja käsitteleviin blogeihin ja artikkeleihin. Vuoden aikana blogeja ja muita ajankohtaisartikkeleita julkaistiin yhteensä 35 kappaletta.

Vuoden 2020 luetuimmassa artikkelissa Kokemusasiantuntijan vastaanotolla haastateltiin Maunulan terveysasemalla ja Malmin päihdepoliklinikalla vastaanottoa pitävää kokemusasiantuntija Pekka Luukkosta:

“Mä oon ammattilainen, mutta mulla on oma kokemus taustalla jota niin sanotusti taviksilla ei oo. Mun on helpompi auttaa asiakasta. Pystyn hyvin pienistä asioista ottaan kiinni niihin puheisiin ja aika helposti huomaan, jos asiakas puhuu soopaa”,  Pekka Luukkonen kertoo haastattelussaan. [3]

Valvotut huumeiden käyttöhuoneet jakavat vahvasti mielipiteitä julkisessa keskustelussa. Vuoden 2020 luetuimmassa blogitekstissä Jouni Tourunen ja Aino Rukkila pohtivat, voisiko käyttöhuoneet olla haittoja vähentävän työn seuraava askel. Blogissa lähestytään aihetta sekä aiemman tutkimuksen että eettisen pohdinnan kautta. [4]

Vuoden 2021 tavoitteena on jatkaa ajankohtaistiedon tuottamista Tietopuuhun. Sisällöissä tulee korostumaan erityisesti A-klinikkasäätiön strategian painopisteet: päihdetyön muutokset, osallisuus ja toimintakyvyn edistäminen, lapsen oikeudet ja läheistyö.

Oletko kiinnostunut kirjoittamaan päihdealaan liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta Tietopuun blogiin? Tai haluatko, että julkaisemme jonkin päihde- ja mielenterveysalan tapahtuman tai uutisen sivustolla? Ota meihin yhteyttä palautelomakkeen kautta. 

Luetuimmat julkaisut ja sivut 2020

Tiimin tutkittua -artikkeli: Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä (pdf). Teksti Tuuli Pitkänen, Alix Helfer, Riku Laine & Virvatuli Uusimäki. Tiimi 4/2020, s. 26-27. [1]

Katsauksia ja näkökulmia -julkaisu: Jurvansuu, S. & Ringbom, H. Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2020:1-13. [2]

Artikkeli: Kokemusasiantuntijan vastaanotolla [3]

Blogi: Jouni Tourunen & Aino Rukkila: Valvotut huumeiden käyttöhuoneet - haittoja vähentävän työn seuraava askel? [4]

Tutkimustiivistelmä: Päihdehoitoon hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuus – rekistereihin pohjautuva seurantatutkimus

Vuoden 2020 suosituimmat sivut: Päihdetyön eettisiä näkökulmia, MIPA ja tutkimusjulkaisutietokanta

Haluatko saada sähköpostiisi uutiskirjeen Tietopuussa ilmestyvistä tutkimustiivistelmistä?  Voit tilata uutiskirjeen täältä. 

Uutisarkisto » 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: