Olet täälläEtusivu Suomalaisaikuisista 23 % kokenut lapsuudenkodissaan haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä

Suomalaisaikuisista 23 % kokenut lapsuudenkodissaan haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä

Koetuista haitoista yleisimpiä olivat kodin riitaisuus ja nimittely, yörauhan puute, perheen rutiinien kärsiminen ja henkinen painostaminen, selviää Lasinen lapsuus -toiminnan teettämästä väestökyselystä. Häpeä oli kaikkein tavallisin haittakokemus. Häpeä myös nostaa kynnystä hakeutua haittavaikutuksia korjaavien tekijöiden piiriin.

Usean tutkimuksen mukaan jo yksikin turvallinen aikuinen voi auttaa lasta selviytymään kasvuolojen vaikeuksista. Valtaosa (74 %) haittoja kokemattomista oli asunut kodissa, jossa aikuiset kuitenkin käyttivät alkoholia. Heidän kasvuoloilleen oli tyypillistä, että lapsista pidettiin hyvää huolta kaikissa tilanteissa ja että tunnelma pysyi hyvänä aikuisten käyttäessä alkoholia.

Lisätietoa

Tutkimuksen tiedote Lasinen lapsuus -sivustolla.

Tutustu myös Tietopuussa

Blogi: Päihdeongelmaisen läheisenä: kun vanhempi juo
Tutkimus: Vanhempi päihdepalveluissa – tuki, osallisuus ja yhteistoiminta
Opinnäytetyö: Päihteiden varjostamien perhekokemusten tuottamat merkitykset läheissuhteisiin

Uutisarkisto » 

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: