Olet täälläEtusivu Eettinen foorumi haastaa pohtimaan huumeita käyttäviin kohdistuvia leimaavia mielikuvia ja käytäntöjä

Eettinen foorumi haastaa pohtimaan huumeita käyttäviin kohdistuvia leimaavia mielikuvia ja käytäntöjä

Mies vetää lakin lippaa silmille.

Huumeita käyttävät ihmiset kohtaavat sosiaalisessa kanssakäymisessä ja erilaisissa palveluissa muita helpommin syrjintää ja kielteistä leimaamista. Laittomien päihteiden käyttö nähdään pikemminkin moraalisena kuin kansanterveydellisenä kysymyksenä. 

Päihderiippuvaisia pidetään usein syyllisenä omaan tilaansa. Ymmärtämättömyys riippuvuuksien luonteesta ja ennakkoluulot voivat vaarantaa päihderiippuvaisten saamien palveluiden laadun ja vaikuttavuuden. Ennakkoluuloja esiintyy myös sosiaali- ja terveysalalla, vaikka työhön on kattavia eettisiä ohjeita ja suosituksia. Stigman vaikutus näkyy lisäksi päihdepalveluihin suunnattujen resurssien niukkuutena.  

Käytön rangaistavuudesta huolimatta huumeiden kokeilu ja ongelmakäyttö ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lisääntyneet Suomessa lähes koko 2000-luvun ajan. Yhteiskunnan kriminalisointikäytännöt eristävät huumeita käyttäviä yhteiskunnasta ja vaikeuttavat avun hakemista.

Eettinen foorumi: Rikollisen leima otsaan vai huumeriippuvaisten auttamista? 15.11.2021

Webinaarissa tarkastellaan, mitä moninaisia vaikutuksia stigmalla on huumeita käyttävien ihmisten elämään ja perusoikeuksien toteutumiselle sekä pohditaan keinoja ennakkoluulojen vähentämiseksi:

  • Olisiko mahdollista nähdä huumeriippuvuus ennemminkin hoitoa vaativana sairautena kuin rikoksena?
  • Löytyisikö eettisestä tarkastelusta apua stigman vähentämiseen niin ruohonjuuritason kohtaamisissa kuin rakenteidenkin tasolla? 
  • Mitä mahdollisuuksia päättäjillä on vaikuttaa huumeita käyttävien ihmisten asemaan ja onko poliittisessa keskustelussa sijaa eettiselle pohdinnalle? 
  • Millaisia lupaavia esimerkkejä ja keinoja löytyy stigman vähentämistyöhön?
     

Ohjelma 

12.00-12.05  Tervetulosanat. Minna Magnusson, päihdetyön eettisen toimikunnan sihteeri

12.05-12.20  Avauspuheenvuoro. Kansanedustaja, sosiologi, YTT, Anna Kontula

12.20-12.50  Päihde- ja mielenterveysasiakkaisiin kohdistuvat asenteet sosiaali- ja terveyspalveluissa. Essi Rovamo, Sosiaalityön kehittäjä, YTM, sosiaalityön väitöskirjatutkija, HUS Psykiatria. 

12.50-13.15  Eettisiä näkökulmia huumeriippuvaisten kohteluun terveydenhuollossa sekä huumeidenkäytön dekriminalisointiin. Susanne Uusitalo, tutkijatohtori, TIAS & filosofia, Turun yliopisto.

13.15-13.45  Eettisen pohdinnan ankkuroiminen arjen työhön: mitä, miksi ja milloin? Riitta Ylikomi, psykologi, kouluttaja, työnohjaaja (STOry, OA), traumapsykoterapeutti (VET).

13.45-13.55  Tauko

13.55-14.25  Rikollisiksi leimatut: Käytön rangaistavuuden haittoja. Heini Kainulainen OTT, dosentti, tutkija, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

14.25-14.50  Marginaalista näkyväksi – käyttäjien kokemuksia stigman vaikutuksista ja vinkit ennakkoluulojen vähentämiseen. Juha-Pekka Pääskysaari, Vertaistoiminnan asiantuntija, Sininauha Oy/ Sininauhasäätiö.

14.50-15.20  Stigman vähentämisen keinoja -onnistuneita esimerkkejä meiltä Suomesta ja muualta. Inari Viskari, asiantuntija, THL. 

15.20-15.30 Lopetussanat. Heini Kainulainen, Päihdetyön eettisen toimikunnan puheenjohtaja

---

Milloin: ma 15.11.2021 klo 12-15.30 webinaarina 

Kenelle: Tilaisuus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, päihde- ja mielenterveysalan työntekijöille, palveluja kunnissa järjestäville viranomaisille, päättäjille ja vaikuttajille sekä median edustajille. Tilaisuuteen toivotaan osallistuvan myös muita huumeita käyttäviä ihmisiä työssään kohtaavia esimerkiksi poliisista ja turvallisuusalalta.

Ilmoittautuminen 9.11. mennessä: https://bit.ly/eettinenfoorumi2021 (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Järjestäjä:  A-klinikkasäätiön päihdetyön eettinen toimikunta arvioi ja ottaa kantaa erityisesti päihdepolitiikkaan, päihdeongelmiin vastaavan palvelupolitiikan ja -järjestelmän suunnitelmiin ja muihin ajankohtaisiin päihdetyön kysymyksiin.

Lisätietoja: Minna Magnusson, Päihdetyön eettisen toimikunnan sihteeri, [email protected] 

 

Uutisarkisto »

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: