Olet täälläEtusivu Päihteitä käyttävien naisten kokema yksinäisyys

Päihteitä käyttävien naisten kokema yksinäisyys

Nainen selkäpäin kameraan, pää painuksissa.

Aspelin ja Koivisto (2020) tutkivat ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään päihteiden käytön ja yksinäisyyden välistä yhteyttä naisnäkökulmasta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tampereella toimivan Völjyn ja Naiserityisyys asunnottomuustyössä (NEA) -osahankkeen kanssa.

Tutkimuksessa haastateltiin viittä naista. Osa naisista käytti päihteitä aktiivisesti, osa käytti päihteitä satunnaisesti ja osa oli lopettanut päihteiden käytön.

Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina, joissa oli kolme pääteemaa: yksinäisyyden kokemus ja kokeminen, yksinäisyyden ja päihteiden käytön yhteys sekä yksinäisyyden vähentäminen.

Haastateltavien naisten kokemuksia yksinäisyydestä

Yksinäisyyttä ja yksinäisyyden tunnetta haastateltaville aiheuttivat monet syyt. Syyt liittyivät esimerkiksi päihteiden käytöstä aiheuttamaan häpeän tunteeseen, läheisten kuolemaan tai siihen, että päihdepiireissä on vaikea luottaa kehenkään ja luottamus oli petetty useaan kertaan. Kaikki haastateltavista kokivat, että päihteiden käytön aikainen yksinäisyys on erilaista kuin raittiin ajan yksinäisyys. Huumemaailmassa tunteiden näyttäminen voi olla vaikeaa, koska heikoimpia käytetään helposti hyväksi. 

"Tuntuu, että naisena oot aina se altavastaaja ja se heikko siellä porukassa."

Toisaalta päihteidenkäytön lopettaminen aiheuttaa myös helposti yksinäisyyttä, kun pitää jättää päihdepiirit. Uusien ystävyyssuhteiden luominen voi olla haastavaa.

”Kun aloin tekeen muutosta elämään niin sit piti jättää nääkin kaverit. Silloin tuntui, että on ihan täysin yksin. Ei ollut ketään eikä pystynyt luomaan vielä uusia ihmissuhteita, kun ei ollu vielä esimerkiks harrastuksia. Sillon oli neljän seinän sisällä kotona, kun ei oikein voinut sit lähteekään mihinkään vanhoihin paikkoihin, missä on viettäny aikaa.”

Lisätietoja Aspelinin ja Koiviston tutkimuksesta Tietopuun julkaisutietokannasta.

Tutustu myös Tietopuussa:

Opinnäytetyö: Nainen huumeiden käyttäjänä - Päihdetyöntekijän silmin
Blogi: Anna Vuorio: Miksi vaikeassa tilanteessa oleva nainen jää usein vaille apua?
Artikkeli: Keskusteluja naisten alkoholinkäytöstä

Uutisarkisto »

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: