Olet täälläEtusivu Päihde- ja mielenterveysyhdistykset ovat huolissaan rahoituksen epävarmuudesta ja uusien rahoitustapojen löytymisestä

Päihde- ja mielenterveysyhdistykset ovat huolissaan rahoituksen epävarmuudesta ja uusien rahoitustapojen löytymisestä

Kolikkopinoja sekä kolikoita lasipurkissa, joista kasvaa kasveja.

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) julkaisemassa artikkelissa tarkastellaan paikallisten päihde- ja mielenterveysyhdistysten keskeisiä rahoituslähteitä, niiden viime vuosien kehitystä ja rahoituksiin liittyviä haasteita. Suurimpina rahoituksiin liittyvinä haasteina yhdistyksissä koettiin rahoituspohjan monipuolistaminen, rahoitusten jatkuvuuden epävarmuus ja hakuprosessien työläys. Tutkimus perustuu kyselyyn, johon vastasi johdon edustaja 199 päihde- ja mielenterveysyhdistyksestä. 

Päihde- ja mielenterveysyhdistykset ovat resursseiltaan ja rahoituspohjiltaan erilaisia. Suuri osa toimii pienen taloudellisin voimavaroin. Yhdistykset ovat yleensä riippuvaisia julkisesta ja julkisen tukemasta rahoituksesta. Jäsenmaksutulojen ja muun oman varainhankinnan merkitys on toiminnan kannalta vähäisempi.

Palvelutoiminta ja palkattu henkilöstö avasivat yhdistyksille pääsyn merkittävästi monipuolisemman rahoituksen piiriin verrattuna perinteistä kansalaistoimintaa vapaaehtoisvoimin harjoittaviin yhdistyksiin. Kattojärjestöjen taloudellinen tuki on erityisen tärkeää pienten paikkakuntien pienin taloudellisin resurssein toimiville nuorille yhdistyksille, joilla ei ole tarvittavia voimavaroja ja vakiintunutta asemaa muunlaisten rahoituslähteiden hyödyntämiseen. Kasvukeskusten ulkopuolella toimivien pienten yhdistysten toimintaedellytysten vahvistaminen on tärkeää näiden alueiden kansalaisyhteiskunnan elävyyden turvaamiseksi.

Vaikka yhdistysten rahoituslähteet olivat pysyneet pääosin samanlaisina viime vuodet, niin kunta-avustusten väheneminen ja vaihtoehtoisten rahoituskanavien puute ovat yhdistyskentän huolenaiheita. Erityisesti pienten yhdistysten toimintaedellytykset on turvattava myös suunnitteilla olevissa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja maakuntamallissa.

Lisätietoa

tutkija Sari Jurvansuu p. 046 9210 804 ja tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen p. 040 1368 058, etunimi.sukunimi[at]a-klinikka.fi, A-klinikkasäätiö

Jurvansuu, Sari (2019): Päihde- ja mielenterveysyhdistysten rahoitus ja siihen liittyvät haasteet (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2019.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke. Ohjelmassa tutkitaan järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Uutisarkisto »

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: