Olet täälläEtusivu Onko terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveystyössä erilaista kuin päihdetyössä?

Onko terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveystyössä erilaista kuin päihdetyössä?

Edistävän työn näkökulmasta mielenterveys- ja päihdejärjestöt operoivat erilaisilla käsitteillä. Mielenterveys käsitteenä viittaa suoraan terveyteen. Vaikka se herättääkin usein mielikuvan mielen sairauksista, on positiivinen mielenterveys tai mielen hyvinvointi mielekäs lähtökohta edistävälle työlle.

Päihdetyön kohde on sen sijaan lähtökohtaisesti päihteissä ja niiden käytössä. Näitä ne eivät kuitenkaan pyri edistämään, vaan ehkäisemään.

Artikkelissa ehdotetaan toimijuutta ja toimijuuden kokemusta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteiseksi edistävän työn käsitteeksi. Toimijuuden vahvistaminen voisi tällöin tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuuksien luomista osallisuuteen ja mielekkääseen tekemiseen, ihmisen näkemistä toiminnan kohteen sijaan aktiivisena toimijana ja ihmisen omien kykyjen vahvistamista.

Lisätietoa

Valkonen, Jukka (2017): Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä (pdf). Tietopuu: katsauksia ja näkökulmia 5/2017.

Tutustu myös Tietopuussa

Tiivistelmä: Suhteellinen toimijuus ja institutionaalinen vuorovaikutus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa
Blogi: Jukka Valkonen: Promootio päihde- ja mielenterveystyössä - mistä puhutaan, kun puhutaan terveyden edistämisestä?
Katsauksia ja näkökulmia -artikkeli: Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä

Uutisarkisto »

Julkaisutyyppi: