Olet täälläEtusivu Omaisia kohtaavissa palveluissa tulisi tunnistaa omaisten kokemien tunteiden ristiriitaisuus ja tuen tarpeet

Omaisia kohtaavissa palveluissa tulisi tunnistaa omaisten kokemien tunteiden ristiriitaisuus ja tuen tarpeet

Sanapilvi, jossa on erilaisia tunnesanoja ja keskellä sana rakkaus.

Mielenterveyteen tai päihteidenkäyttöön liittyvät ongelmat kuormittavat myös lähipiiriä. Omaisten tunteet päihde- tai mielenterveysongelmaista läheistään kohtaan ovat usein moninaisia ja ristiriitaisia, paljastaa tuore tutkimus. Tulokset valottavat omaisten elämäntilanteiden kuormittavuutta, huolenpidon intensiivisyyttä sekä tarvetta saada tukea omalle jaksamiselle ja kattavia mielenterveys- ja päihdepalveluja läheiselle.

Tutkimuksessa tarkasteltiin omaisten kuvauksia tunteistaan mielenterveys- tai päihdeongelmaista läheistään kohtaan. Aineisto perustuu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0) tehdyn kyselyn avovastauksiin (n= 141), jossa vastaajina olivat omaiset, jotka hakivat tukea tilanteeseensa järjestöjen kautta.

Läheisen tilanne aiheutti hätää, surua, toivottomuutta ja pelkoa. Useimmin mainittu tunne oli kuitenkin rakkaus. Ristiriitaiset käsitykset päihde- ja mielenterveysongelmien luonteesta vaikeuttivat suhtautumista läheiseen. Häpeä ja syyllisyys nostivat kynnystä hakea apua. Tunnetaakkaa lisäsi kokemus mielenterveys- ja päihdepalvelujen riittämättömyydestä.

Omaisten tunnetaakka on suuri ja syvä tunneside läheiseen tekee omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ja rajojen asettamisen suhteessa läheiseen vaikeaksi. Omaisten kanssa työskentelevien on hyvä tunnistaa omaisten kokemien tunteiden ristiriitaisuus ja tuen tarve.

Omaisten tilannetta helpottaa myös, kun läheinen saa tarvitsemaansa apua. Mitä vähemmän läheisille on tarjolla hoito-, kuntoutus- ja asumispalveluja sekä päivätoimintaa, sitä suurempi merkitys on omaisten huolenpidolla. Niukentuvien palvelujen yhteiskunnassa voidaankin pohtia, kuinka usein intensiivinen huolenpito on omaisen omaehtoinen valinta.

Lisätietoa

Ringbom, H. & Jurvansuu, S. Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa - mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan (PDF). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019: 1-15.

Tutustu myös Tietopuussa

Opinnäytetyö: Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus päihderiippuvuuden vaikutuksista läheisiin. Läheisten kokemukset itsestään ja elämäntilanteestaan
Blogi: Virvatuli Uusimäki ja Alix Helfer: Vaikeudet eivät saa kaatua omaisten harteille poikkeustilan aikana
Tiivistelmä: Läheisen riippuvuus on yleinen mutta laiminlyöty aikuisten terveyteen vaikuttava tekijä

Uutisarkisto » 

Julkaisutyyppi: