Olet täälläEtusivu Miten korona-aika on vaikuttanut järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäyttöön?

Miten korona-aika on vaikuttanut järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäyttöön?

Lyijykynäpiirros, jossa on kolme pulloa vierekkäin.

Valtaosa järjestöjen tavoittamista ihmisistä kertoi päihteidenkäyttönsä pysyneen ennallaan tai vähentyneen koronapoikkeustilan aikana. Verrattuna muihin ikäryhmiin, erityisesti alle 30-vuotiaat kertoivat vähentäneensä päihteidenkäyttöään. 

Tulokset ilmenevät Arjen toimintakyky -hankkeen ja Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) tekemästä kyselystä. 

Kyselyn tulokset osoittavat, että vaikka valtaosalla kyselyyn vastanneista päihteidenkäyttö pysyi ennallaan, on poikkeustilanne vaikuttanut eri tavoin eri väestöryhmiin.

15 prosenttia kyselyyn vastanneista päihteitä käyttävistä ihmisistä kertoi käytön lisääntyneet poikkeustilan aikana. Tutkimuksen perusteella yksinäisyyden kokemukset, mielenterveyden ongelmat, alhainen mielen hyvinvointi, alkoholin riskikäyttö sekä työn ja toimeentulon epävarmuus olivat yhteydessä koettuun alkoholinkäytön lisääntymiseen. 

Tutkimuksen tulokset tuovat esiin, kuinka tärkeää on turvata mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsy myös vaikeissa yhteiskunnallisissa tilanteissa, kuten koronakriisin aikana. Näin voidaan ehkäistä päihteidenkäytön ja päihdehaittojen lisääntyminen. 

Lisätietoa

Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13.

Tutustu myös Tietopuussa:

Tiivistelmä: Koronan vaikutukset suomalaisten alkoholinkulutukseen
Tiimin tutkittua: Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan? (pdf)  
Blogi: Virvatuli Uusimäki ja Alix Helfer: Vaikeudet eivät saa kaatua omaisten harteille poikkeustilan aikana
 
Uutisarkisto » 
 

Julkaisutyyppi: