Olet täälläEtusivu MIPA-tutkimusohjelma: Päihde- ja mielenterveysjärjestöillä on erityinen näkökulma toipumiseen ja osallisuuteen

MIPA-tutkimusohjelma: Päihde- ja mielenterveysjärjestöillä on erityinen näkökulma toipumiseen ja osallisuuteen

Henkilö on tarttunut ojennettuun käteen.

Päihde-ja mielenterveysjärjestöissä tehty tutkimus on tuonut esiin, että järjestöt ovat keskeisiä hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen vahvistajia. MIPA-ohjelman tulosten mukaan järjestöillä on oma erityinen roolinsa, sillä järjestöt tavoittavat ihmisiä, joiden ääni ja kokemukset jäävät väestötason tai sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä kertovissa tutkimuksissa kuulematta.

Järjestöjen toimintaan osallistuneet kokevat hyvinvointinsa parantuneen

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminta on laajaa, monimuotoista ja merkittävää. Järjestöt yhdistävät päihde- ja mielenterveystyötä ja kohtaavat ihmisiä ilman diagnosointeja. Järjestöjen toimintaan osallistuneet tai palveluja käyttäneet ovat kokeneet hyvinvointinsa parantuneen osallistumisen myötä monilla elämänalueilla kuten psyykkisessä terveydessä, osallistumisessa, arjen sujumisessa, elämänlaadussa, perhesuhteissa, asumisessa ja päihteiden käytössä.

Järjestöjen keskeinen rooli on tarjota omaehtoisen osallistumisen mahdollisuuksia kuten vertais- ja vapaaehtoistoimintaa ihmisille, joilla on usein muuten osallisuuden vajeita. Useimmille järjestöjen toimintaan osallistuville ja palveluja käyttäville keskeistä on kohdatuksi tuleminen, itsensä toteuttaminen sekä avun ja tuen saaminen. Järjestöt voivat vaikuttaa myös omalla esimerkillään siihen, että kohdatuksi tulemisen kokemukset lisääntyisivät sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Vertaiset ja kokemusasiantuntijat monipuolistavat järjestöjen tuottamien palvelujen sisältöä

Vapaaehtoisuus ja vertaisuus ovat edelleen järjestöjen perustavaa, keskeistä ja korvaamatonta toimintaa. Kokemusasiantuntijuuden merkitys on vahvistunut. Se kaipaa kuitenkin vielä selkeyttämistä niin käsitteellisesti kuin toiminnallisesti. Vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tukeen, koulutukseen ja työnohjaukseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Vapaaehtois-, vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta saattaa olla osalle myös työelämäpolkujen avaajia.

Yhdistämällä ammatillista tutkimustyötä ja järjestötoimijoiden kokemusasiantuntijuutta voitaisiin parantaa myös tutkimustiedon hyödynnettävyyttä järjestöjen toiminnassa. Tutkimuksen eri osapuolet olisi hyvä osallistaa yhteiseen työskentelyyn kaikissa tutkimuksen vaiheissa suunnittelusta tulosten tulkintaan. 

Lisätietoa: tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, p. 040 1368 058, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi, A-klinikkasäätiö
  
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0 (2019-2021) on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen hanke, jota rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Tutustu koosteeseen ohjelman tuloksista (pdf) vuosina 2015-2018. Lue lisää MIPA-tutkimusohjelman sivuilta Tietopuussa. 

Uutisarkisto »

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: