Olet täälläEtusivu Korvaushoidossa olevilla vaikeuksia mielialan, kivun ja unen sekä arjen hallinnan alueilla

Korvaushoidossa olevilla vaikeuksia mielialan, kivun ja unen sekä arjen hallinnan alueilla

Nainen istuu tyhjän tilan perällä nojaten päätään polviin.

Korvaushoidossa olevilla henkilöillä esiintyy toimintakyvyn vaikeuksia laaja-alaisesti. Suurimmat vaikeudet ilmenevät mielialan, kivun ja unen sekä arjen hallinnan alueilla. Päihteitä korvaushoidon aikana käyttäneet henkilöt olivat kokeneet psykososiaalisia vaikeuksia kaikilla osa-alueilla enemmän kuin potilaat, jotka eivät käyttäneet päihteitä. 

Oheispäihteitä käyttävät korvaushoidossa olevat henkilöt tarvitsevat psykososiaalista tukea, vaikka eivät tavoittelisi ensisijaisesti päihteettömyyttä. Oheispäihteiden käytön ja toimintakyvyn suhde on todennäköisesti kaksisuuntainen. Tulokset perustuvat Helsingin kaupungin alueellisilla päihdepoliklinikoilla toteutettuun kyselyyn. Paradise24fin-kyselyllä kartoitettiin korvaushoitopotilaiden psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja intensiteettiä sekä päihteiden oheiskäyttöä.

Päihdelinkin sivuilta löytyvä Paradise24fin-kysely sopii toimintakyvyn seurannan välineeksi päihdetyössä. Eurooppalaisessa yhteistyössä kehitetty kysely soveltuu hyvin psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseen. Toimintakykyä heikentävien yksilöllisten tekijöiden tunteminen hyödyttää potilaan kokonaistilanteen ymmärtämistä, hoidon laadun parantamista sekä potilaan muutoshalun ja oheiskäytön lopettamisen tukemista.

Lisätietoa

Heinonen, Mari & Pitkänen, Tuuli: Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 3/2017.

Tutustu myös Tietopuussa

Tiivistelmä: Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys
Tutkimus: Korvaushoitopotilaiden kuntoutuminen on pitkä ja haasteellinen prosessi. K- ja Vieroitus-hoitopoliklinikoilla vuosina 2002 - 2003 hoitonsa aloittaneiden opioidiriippuvaisten potilaiden korvaushoidon seuranta
Opinnäytetyö: Opioidiriippuvuuden korvaushoidon raja – korvaushoitoyksiköiden työntekijöiden käsityksiä korvaushoidon rajautumisesta kuntouttavaan ja haittoja vähentävään hoitomuotoon

Uutisarkisto »

Julkaisutyyppi: