Olet täälläEtusivu Koronaepidemia vaikeutti osallistujien tavoittamista, mutta monipuolisti päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintamuotoja

Koronaepidemia vaikeutti osallistujien tavoittamista, mutta monipuolisti päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintamuotoja

Nainen selaa puhelinta kahvikuppi kädessä.

Koronapoikkeustila vaikeutti kohderyhmien tavoittamista päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja aiheutti huolta asiakkaiden hyvinvoinnista ja arjessa selviytymisestä. 60 % MIPA:n järjestökyselyyn vastanneista yhdistyksistä arvioi tavoittaneensa korona-aikana vähemmän osallistujia toimintaansa kuin aikaisemmin. 

MIPA 2.0 -tutkimusohjelman järjestökyselyssä kartoitettiin yhdistysten kohderyhmiä, toimijoita, toimintamuotoja, rahoitusta, yhteistyösuhteita, kehittämistarpeita, tulevaisuuden näkymiä ja koronaepidemian vaikutuksia toimintaan. Kyselyyn vastasi 164 järjestöä ja paikallisyhdistystä. Yhdistyksistä 47 % teki mielenterveystyötä, 24 % päihdetyötä ja 29 % sekä mielenterveys- että päihdetyötä.

Yhdistysten toiminta monimuotoista ja sähköistyvää

Toisaalta vastaukset kertovat korona-ajan tuottamista toimintamuotojen muutoksista, erityisesti niiden sähköistymisestä. Reilu kolmannes kaikista vastanneista yhdistyksistä ja lähes puolet mielenterveysyhdistyksistä tarjosi vertaistukea verkossa. Yhdistysten yleisimpiä toimintamuotoja ovat edelleen vertaistuki, päiväkeskukset ja kohtaamispaikat, palveluohjaus, ruoka-apua sekä ystävä- ja tukihenkilötoiminta.

Kehittämistarpeita toiminnan rahoituksessa ja verkkoympäristön hyödyntämisessä 

Suurimmiksi toiminnan kehittämistarpeiksi nimettiin rahoituspohjan laajentaminen, näkyvyyden lisääminen, verkkoympäristön hyödyntäminen ja vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan. Avustusjärjestelmän muutokset, sote-uudistus ja yhteistyö tulevien hyvinvointialueiden kanssa aiheuttavat yhdistyksissä kasvavaa huolta toiminnan rahoituksista, joiden arvioitiin viime vuosina vähentyneen useammin kuin lisääntyneen.

Toiminnan tulevaisuuteen luotetaan 

Olennainen osa päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintaa on yksinäisyyden ja köyhyyden vastainen työ sekä elämässään kriisitilanteisiin joutuneiden tukeminen. Tälle työlle nähtiin kasvavaa tarvetta. Osallistujamäärien uskottiin tulevina vuosina kasvavan ja toiminnan laajenevan. Erilaisista toimintaympäristön muutoksista ja haasteista huolimatta yhdistykset näkivät toiminnan tulevaisuuden seuraavien viiden vuoden aikana pääosin valoisana. Myönteiset arviot kehityksestä olivat merkittävästi yleisempiä kuin kielteiset. 

Järjestökyselyn 2021 keskeiset tulokset löydät infograafijulkaisusta Ajankohtaistietoa päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä.  

Tutustu myös Tietopuussa

Jurvansuu, S. Kaskela, T. & Tourunen, J. Kun kohtaamispaikka suljettiin. Kävijöiden ja työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan vaikutuksista (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2021:1-14.
Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13.
Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen J. Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2020: 1-11.

Uutisarkisto »

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: