Olet täälläEtusivu Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään

Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään

Suuret odotukset ja heikko tuki uuvuttavat vertais- ja vapaaehtoistoimijoita. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön vertais- ja vapaaehtoistoimijoille kohdistettuun kyselyyn. Väsyminen on ennen kaikkea yhteydessä järjestön taholta liiallisiksi koettuihin odotuksiin ja riittämättömäksi koettuun tukeen.

Vertais- ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisella on todettu olevan moninaisia myönteisiä vaikutuksia toimijan itsensä, tuen saajan ja palvelujärjestelmän toimivuuden kannalta. Myönteiset vaikutukset liittyvät esimerkiksi toimijoiden sosiaalisiin suhteisiin, elämänlaatuun ja mahdollisuuteen osallistua mielekkääseen toimintaan. Vähemmän on tehty tutkimusta vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden hyvinvoinnista ja sitä kuormittavista tekijöistä sekä toimintaan liittyvistä haasteista.

Myönteisistä vaikutuksista huolimatta vertais- ja vapaaehtoistoimijoilla on kuitenkin myös riski väsyä tehtävissään. Vertaistoimintaan käytetään paljon aikaa, siihen sitoudutaan vahvasti ja omasta viiteryhmästä kannetaan vastuuta. Erityisen suuri riski uupumiseen on vertaistoimijoilla, jotka käyttävät toimintaan paljon aikaa saamatta siitä rahallista korvausta. Järjestöjen tulee tukea jaksamista riittävillä tukitoimenpiteillä ja toiminnan riittävällä resursoinnilla. Tukitoimia voivat olla esimerkiksi riittävä työhön perehdytys, työnohjaus ja toimijoille asetettujen työn odotusten kohtuullistaminen. Näin voidaan turvata toiminnan kuntoutumista tukeva luonne.

Tutkimusaineisto (N=165) on kerätty osana Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA), jossa ovat mukana seuraavat 10 järjestöä: A-Kiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, FinFami – Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Sininauhaliitto, Suomen Mielenterveysseura ja Tukikohta ry

Lue koko artikkeli: Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi (2018): Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018 (pdf).  

Tutustu myös Tietopuussa

Tiivistelmä: Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki
Tutkimusuutinen: Tutkimus: Kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaan osallistumisella on monia myönteisiä yhteyksiä hyvinvointiin
Katsauksia ja näkökulmia -artikkeli: Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille

Uutisarkisto »

 

 

Julkaisutyyppi: