Olet täälläEtusivu Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus päihdetyön kehittämisessä

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus päihdetyön kehittämisessä

Osiksen Aino ja Serafiina keskustelevat kameran edessä vertaisuudesta.

A-klinikkasäätiön arviointi- ja laatutiimi sekä A-klinikkakonsernin kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjestivät 23.11.2021 päihdetyön kokemusasiantuntija- ja vertaistyön webinaarin, jonka aiheena oli kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus päihdetyön kehittämisessä.

Tilaisuudessa kuultiin kokemuksia ja ajatuksia kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten osallistumisesta päihdetyön kehittämiseen, sekä siihen, kuinka yhdessä kehittäminen käytännössä toimii ja millaista hyötyä siitä on palveluiden asiakaslähtöisyyden lisäämisessä sekä työn tukena riippuvuuksista haittoja kokevien auttamisessa. Tässä artikkelissa esitellään muutamia nostoja jokaisesta webinaarin puheenvuorosta. Artikkelin lopusta pääset tutustumaan webinaarin tallenteeseen.

Aiheesta olivat puhumassa Mikko Laukonsuo Stop-Huumeille ry:stä. Tuula Sillanpää, Elina Tikka ja Lauri Lindholm Kankaanpään A-kodilta. Raisa Saraniemen sekä Fanni Ali-Melkkilä Vantaa-Kerava Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelmasta. Serafiina Grefberg ja Aino Rukkila, A-klinikkasäätiön Osis-hankkeesta.

A-klinikkasäätiö ja Kovery jatkavat päihdetyön kokemus- ja vertaistoiminnan kehittämistyötä ja suunnitelmissa on järjestää kokemusasiantuntija- ja vertaistyöhön liittyviä webinaareja myös vuonna 2022.

Palveluverkoston asiakkaat palveluiden kehittämisen asiantuntijoina

Puhuja: Fattaluuta-toiminnan suunnittelija Mikko Laukonsuo, Stop-Huumeille ry.

Webinaarin ensimmäisessä puheenvuorossa Mikko Laukonsuo Stop-Huumeille ry:stä puhui asiakkaiden asiantuntemuksesta palveluverkoston kehittäjinä. Mikko toi muun muassa esille päihdetoipujan erilaisia rooleja sekä niiden muuttumista palvelujärjestelmässä, asiakkuudesta vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen. Mikko pohti oman kokemuksensa sekä Fattaluuta-toiminnan kautta, mitä kaikkea elementtejä ja vahvuuksia oma kokemus ja asiakkuus tuo kehittämistyöhön.

Kokemuksia yhteiskehittämisestä - ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat kehittämässä päihdetyötä Kankaanpään A-kodilla

Puhujat: perheyhteisön esimies Tuula Sillanpää, VAK ry /Kankaanpään A-koti; perheohjaaja, kokemusasiantuntija Elina Tikka ja kokemusasiantuntija Lauri Lindholm, Kankaanpään A-koti.

Kankaanpään A-kodin yhteiskehittämisestä olivat puhumassa Tuula, Elina ja Lauri, jotka kertoivat Kankaanpään A-kodin kehittämishankkeesta, jossa kehitettiin työntekijöiden ammatillista osaamista. Tätä varten luotiin koulutus päihderiippuvuudesta ja sen hoidosta. Koulutus luotiin yhteiskehittämisen menetelmällä, yhdessä hoidon käyneiden kokemusasiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kokemusasiantuntijat kouluttivat asiakastyötä tekevää henkilökuntaa. 

Yksi erityisen tärkeä elementti yhteiskehittämisessä oli puhujien mukaan yhdenvertaisuuden luominen osallistujien välillä. Kehittämiseen virittäydyttiin niin sanotusti riisumalla ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan roolit pois. Tällä tavoin vahvistettiin yhdenvertaisuutta ja pyrittiin luomaan tila, jossa ihmiset eivät olisi ammatillisten tai asiantuntijoiden roolien takana. 

Vaikuttavia sote-palveluita kokemustietoa hyödyntäen

Puhujat: projektipäällikkö Raisa Saraniemi (Neuvonta ja asiakasohjaus) sekä erityisasiantuntija Fanni Ali-Melkkilä (Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä osallisuus), Vantaa-Kerava Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma.

Raisan ja Fannin puheenvuorossa tarkasteltiin sote-uudistuksen hyötytavoitteita sekä vaikuttavia sote-palveluita. Kokemustiedon rooli on merkittävä vaikuttavien palveluiden muotoilussa, kohdentamisessa ja jatkokehittämisessä.

Vertaiset mukana päihdetyön kehittämisessä

Puhujat: vertaistoimija Serafiina Grefberg, ja kehittämiskoordinattori Aino Rukkila, Osis-hanke A-klinikkasäätiö.

Serafiina ja Aino jakoivat kokemuksia toimimisesta vertaisena Osis-hankkeessa, sekä vertaisen itsensä että ammattilaisen näkökulmasta. Osis-hanke on A-klinikkasäätiön ja Tukikohta ry:n yhteistyöhanke, jossa päihdemaailmassa elävät voivat osallistua vertaistoimintaan.

Vertaiset pääsevät eri tavoin osallistumaan, kehittämään ja vaikuttamaan Osiken toimintaan. Muun muassa tärkeäksi toimintamuodoksi vakiintunut Osiksen kahvilatoiminta on alunperin lähtenyt juuri vertaisten ideoimana. Serafiina, joka toimii Osiksessa vertaisena pohti, että vertaisuus tuo kokemuksen siitä, että on tärkeä ja näkyy myös muutenkin kuin vain päihteitä käyttävänä ihmisenä.

Koko webinaarin tallenne katsottavissa Seminaarit.net-palvelussa  

Tutustu myös Tietopuussa:

Artikkeli: Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen roolit täydentävät toisiaan päihdetyössä

Artikkeli: Tutkitun ja kokemustiedon vuoropuhelua päihde- ja mielenterveystyössä

Tutkimus: Arvioivan katseen alla vai aitoa yhteistyötä? Kokemusasiantuntijoiden positioiden rakentuminen päihde- ja mielenterveystyössä (pdf).

Blogi: Kokemusasiantuntijuuden määrittely tärkeää ja ajankohtaista

Uutisarkisto »