Olet täälläEtusivu Kokemusasiantuntijat ja vertaiset: Palkkiot ovat tärkeä taloudellinen voimavara ja arvostuksen osoitus

Kokemusasiantuntijat ja vertaiset: Palkkiot ovat tärkeä taloudellinen voimavara ja arvostuksen osoitus

Henkilö on tarttunut ojennettuun käteen.

Timo Ilomäen tutkimusartikkelissa käydään läpi päihde- ja mielenterveysjärjestöissä toimivien vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä palkkioista sekä niiden merkityksestä laajan haastatteluaineiston pohjalta. Palkkiot näyttävä olevan kokemusasiantuntijatoiminnassa merkittävämpi kysymys kuin järjestöjen vertaistoiminnassa.

Vertaiset eivät pääsääntöisesti rinnasta toimintaansa palkkatyöhön kokemusasiantuntijoiden tavoin, mutta vertaistyöstä saatetaan silti maksaa palkkioita ja ne voivat joissain tapauksissa olla myös syy osallistua. Palkkioiden merkitys toimeentulolle on yksilöllistä ja riippuu elämäntilanteesta. Palkkioiden merkitys etenkin toimeentulon kannalta voi olla osalle todella suuri.

Palkkio on kokemusasiantuntijoille arvostuksen osoitus. Lisäksi varsinkin koulutetuille kokemusasiantuntijoille oletusarvona on palkkion maksaminen. Haastateltavat erottivat työn sekä vapaaehtoistyön ja harrastukset omiksi muodoikseen, mutta rajanveto saattoi paikoin jäädä kokemusasiantuntijan itsensä tehtäväksi.

Kokemusasiantuntijoiden omat järjestöt voivat edistää merkittävästi heidän asemaansa myös työmarkkinoilla. Kokemusasiantuntijatoiminnalla voidaan pidentää työuria ja vähentää taloudellista eriarvoisuutta, vaikka tämä ei ole toiminnan pääasiallinen tarkoitus.

Lisätietoa 

Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen p. 040 1368 058, [email protected], A-klinikkasäätiö

Ilomäki, Timo (2019): Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2019.
 
Lisätietoa MIPA-tutkimusohjelmasta

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 järjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman hanke. MIPA 2015–2018 tutki järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä. Ohjelma jatkaa MIPA 2.0 -hankkeena 2019–2021.

Uutisarkisto »

Julkaisutyyppi: