Olet täälläEtusivu Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen roolit täydentävät toisiaan päihdetyössä

Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen roolit täydentävät toisiaan päihdetyössä

Tanja Vahter seisoo mikrofoni kädessä Tietopuu- ja A-klinikkasäätiö rolluppien edessä.

A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjesti 2.12. ensimmäistä kertaa Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumin.

Webinaarin aiheena oli kokemustieto ja -taito ammatillisen tiedon ja taidon rinnalla. 

Webinaarin puhujat esittelivät eri alueiden kokemustoiminnan malleja sekä jakoivat tietoa siitä, miten kokemustietoa voidaan käyttää ammattilaisten työn rinnalla asiakkaan hyväksi. Tässä artikkelissa esitellään muutamia nostoja jokaisesta webinaarin puheenvuorosta. Artikkelin lopusta pääset tutustumaan webinaarin tallenteeseen.  

Tulevaisuudessa A-klinikkasäätiö ja Kovery jatkavat kokemus- ja vertaistoiminnan kehittämistyötä. Suunnitelmissa on esimerkiksi webinaari kokemus- ja tutkimustiedon yhdistämisestä. 

Tanja Hirschovits-Gerz: Osallisuuden näkökulma kokemustietoon

Webinaarin ensimmäisessä puheenvuorossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Tanja Hirschovits-Gerz toi keskusteluun osallisuuden näkökulman. Tutkimukset osoittavat, että osallisuudella on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille.  

Heikko osallisuus on yhteydessä esimerkiksi yksinäisyyteen, psyykkiseen kuormittuneisuuteen ja koettuun työkykyyn. Hirschovits-Gerzin mukaan osallisuus ei olekaan väline johonkin, vaan itseisarvo itsessään. Osallisuuden edistämisessä kokemusasiantuntijoilla ja vertaisilla on tärkeä rooli, mutta myös organisaation johdon ja ammattilaisten tulee valmentautua osallisuustyöhön.

Katso Tanja Hirschovits-Gerzin esitys ja vastaukset ennakkokysymyksiin YouTubesta.

Minna Lapisto ja Birgitta Pekkanen: Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen työparityöskentely

Minna Lapisto ja Birgitta Pekkanen Sovatek-säätiön Valsku-hankkeesta kertoivat puheenvuorossaan kokemuksiaan kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen työparityöskentelystä.
 
Työparitoiminnan tulisi Lapiston ja Pekkasen mukaan perustua tasavertaisella ja arvostavalle työskentelylle, joka suuntautuu yhteisiä tavoitteita kohti. Alussa suhteen luominen vaati paljon keskustelua ja tutustumista omaan työpariin. Myös omien rajojen asettaminen on tärkeää; esimerkiksi on tarpeellista pohtia, mitä asioita haluaa jakaa toisen kanssa ja mitä ei.
 
Vaikka kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen työtehtävät eroavat toisistaan, ei Pekkasen mukaan arjessa ole tarpeen korostaa eroja työntekijöiden välillä. Lapiston mukaan työyhteisöön pääseekin kokemusasiantuntijana parhaiten sisään, kun esittelee itsensä ja työtehtävänsä avoimesti, ei pelkästään kokemusasiantuntijana, vaan ihmisenä.
 

Kimmo Puhakainen: päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminnan käynnistyminen korjaavassa päihdetyössä

Kimmo Puhakainen toi esityksessään henkilökohtaisen tarinansa kautta tietoa siitä, millaista kokemusasiantuntijatoiminnan käynnistäminen voi olla.
 
Kokemusasiantuntijakoulutuksen jälkeen Puhakainen sai paljon esitelmä- ja puhujakutsuja muun muassa oppilaitoksiin, nuorisotaloille ja erilaisiin koulutustapahtumiin. Etelä-Karjalan alueella ei ollut muita päihdealan koulutettuja kokemusasiantuntijoita, ja kentällä Puhakainen kuuli, että tarvetta olisi myös vakituiselle päihdetyön kokemusasiantuntijalle.  
 
Marraskuussa 2020 Puhakainen aloitti päihdeklinikalla vakituisen kokemusasiantuntijan tehtävissä. Puhakaisen tehtäviin kuuluu asiakastyö ja parityöskentely hoitoalan ammattilaisten kanssa. Työssään Puhakainen haluaa lieventää asiakkaan ja ammattilaisten välistä kuilua. Tulevaisuudessa tavoitteena on osallistua myös päihdetyön kehittämistyöhön sekä jalkautua päihdekuntoutus- ja asumisyksiköihin.
 
Katso Kimmo Puhakaisen esitys YouTubesta. 

Yrjö Kumpula: Kokemuksia Espoon kaupungin kokemusasiantuntijatyöstä

Puheenvuorossa Yrjö Kumpula avasi Espoon kaupungin kokemusasiantuntijatyön rakennetta. Espoon aikuissosiaalityössä vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen alkoi vuonna 2012 ja tämän kehittämistyön tuloksena aikuissosiaalityössä avautui ensimmäinen kokemusasiantuntijan vakanssi vuonna 2019. 
 
Puheenvuoron lopuksi Kumpula kertoi, että kokemusasiantuntijatyön alkuvaiheessa vertaisen aseman hakeminen ammattilaisten kanssa oli haastavaa. Yhteiskehittäminen on kuitenkin parantanut tilannetta. Kumpulan mukaan tilanne on sama kuin muissa työyhteisöissä: luottamus kasvaa, kun työntekijä tunnetaan paremmin. Kun kokemusasiantuntijan tunnettuus kasvaa, asiakkaita ohjataan myös laajemmin eri palveluista hänen vastaanotolleen.
 
Katso Yrjö Kumpulan esitys YouTubesta. 

Kokemusasiantuntija Kristian: Kokemusasiantuntijauutiset

Webinaarin lopuksi kokemusasiantuntija Kristian esitteli erilaisen näkökulman kokemustoimintaan. Kokemusasiantuntijan työssään A-klinikka Oy:llä Kristian alkoi pohtia, miten tavoittaisi ne päihteitä käyttävät, jotka eivät ole vielä avun piirissä. Syntyi kokemusasiantuntijauutiset, joita Kristian tekee yhdessä kokemusasiantuntija Sampon kanssa. Videoilla käsitellään muun muassa korvaushoitoa, vankeutta ja vertaistukea.
 
Kokemusasiantuntijauutiset ovat tehneet myös yhteistyössä Päihdelinkin kanssa kymmenenosaisen Vapaaksi huumeista -videosarjan. Lisätietoa Kokemusasiantuntijauutisista löydät heidän verkkosivuiltaan. 
 
Katso Kristianin esitys YouTubesta. 
 
YouTubessa on julkaistu myös A-klinikkasäätiön kehittämiskoordinaattori Tanja Vahtereen tervetulosanat ja webinaarin yhteenveto. Koko Tulevaisuusfoorumin nauhoite on katsottavissa Seminaarit.net -palvelussa.
 

Tutustu myös Tietopuussa: