Olet täälläEtusivu Kohdatuksi tuleminen ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen edistävät vapaaehtoisten hyvinvointia järjestöissä

Kohdatuksi tuleminen ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen edistävät vapaaehtoisten hyvinvointia järjestöissä

Viiden henkilön päällekkäin asetetut kädet.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä toimivat vapaaehtoiset saavat korkeampia pistemääriä positiivisen mielen hyvinvoinnin asteikoilla kuin muilla tavoin toimintaan osallistuvat. He kokevat itsensä onnellisemmaksi ja elämänsä merkityksellisemmäksi kuin muut vastaajat. Vapaaehtoiset kokevat, että järjestöjen toiminnassa kohdatuksi tuleminen ja itsensä toteuttaminen edistävät heidän hyvinvointiaan. Tiedot selviävät Valkosen ja Ringbomin tekemässä katsauksessa.

Vaikka vapaaehtoiset pitävät mahdollisuutta auttaa muita tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen, altruistiset tekijät eivät suoraan selitä hyvinvointia. Voikin olla, että vapaaehtoistyö tarjoaa kokemuksen siitä, että on tärkeä ja tarpeellinen, mikä puolestaan edistää hyvinvointia. 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt voivat edistää vapaaehtoisten hyvinvointia tarjoamalla mielekkäitä ja merkityksellisiä tehtäviä, mutta myös varmistamalla vapaaehtoisten jaksamisen ja riittävän tuen. Yhdessäolo läheisten kanssa, lepo ja luonnossa vietetty aika voivat tukea vapaaehtoisten omaa jaksamista.

Katsauksessa käytetty aineisto on kerätty osana kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön MIPA-tutkimusohjelmaa (tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/mipa). Vastaajat koostuivat useissa eri rooleissa järjestöjen toimintaan osallistuvista. Katsauksessa keskitytään erityisesti 103 vapaaehtoiseksi luokitellun osallistujan vastauksiin.

Lisätietoa

Tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura, jukka.valkonen(at)mielenterveysseura.fi, p. 040 6740 225  

Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi, p. 040 1368 058

Ringbom, Heli & Valkonen, Jukka (2018): Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2018.

----
 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke.
 
Ohjelmassa tutkitaan järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Uutisarkisto »

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: