Olet täälläEtusivu Etsivä tartuntatautityö voi toimia yhtenä C-hepatiittistrategiaa jalkauttavana työmuotona

Etsivä tartuntatautityö voi toimia yhtenä C-hepatiittistrategiaa jalkauttavana työmuotona

Tyhjiä näyteputkija.

Hepatiitti C -virustartuntojen (HCV) määrää ei ole onnistuttu vähentämään, vaikka tartuntatautien leviämisen ehkäiseminen on kansanterveydellisesti tavoiteltavaa. Uusista tartunnoista yli puolet löytyy huumeita pistämällä käyttäviltä henkilöiltä. Päihteiden käyttäjillä on tartuntataudeista puutteellista ja väärää tietoa, joten moni ei halua testata omaa tilannettaan tai hakeutua hoitoon.

Etsivän tartuntatautityön avulla voidaan tavoittaa muutoin hankalasti tavoitettavia ihmisryhmiä tuen, avun ja palvelujen piiriin. A-klinikkasäätiön Street-hankkeessa 2015–2016 tavoitettiin satoja huumeita pistämällä käyttäviä henkilöitä maksuttomaan ja nimettömään HCV:n ja HIV:n pikatestaukseen. Samalla tiedotettiin tautien tarttumistavoista ja ohjattiin tartunnan saaneita palvelujen piiriin. Street-hankkeessa avainroolissa olivat vertaiset, joiden vahvuutena on ihmisten kohtaaminen ja tietouden levittäminen.

Artikkelissa Tartuntatautitietoutta huumeiden käyttäjille: kokemuksia Street -hankkeesta 2015 -2016 (pdf) kuvataan etsivää tartuntatautityötä tehneiden työntekijöiden ja heidän apunaan olleiden vertaisten kokemuksia Street-hankkeesta sekä heidän näkemyksiään HCV:n hoidon tilanteesta ja hoidon kehittämiskohteista. Haastatteluissa ilmeni, että huumeiden käyttäjät suhtautuivat kadulla tehtävään testaukseen myönteisesti. Haasteellisina pidettiin nuorten tavoittamista ja lastensuojeluilmoitusten tekemistä alaikäisistä päihteiden käyttäjistä.

Tehtyjen haastattelujen pohjalta voidaan myös todeta, että riskiryhmien lisäksi yhtä tärkeää ja tarpeellista on terveys- ja sosiaalialla toimivien ammattihenkilöiden HCV-infektioon liittyvän tiedon ja osaamisen lisääminen. Huumeidenkäyttäjien eriarvoisesta asemasta hoidossa keskusteltiin useassa haastattelussa. HCV:n hoidon saamisen nähtiin riippuvan yksilön yhteiskunnallisesta asemasta.

Tutustu myös Tietopuussa

Tutkimus: Pilot Project for the Treatment of Chronic Hepatitis C with Direct-Acting Antivirals among Patients Receiving Opioid Agonist Therapy in Finland
Tiivistelmä:Neulojen ja ruiskujen vaihtopisteiden ja opioidikorvaushoidon yhteys c-hepatiittiin suonensisäisiä huumeita käyttävillä – Iso-Britannian tuloksia
Opinnäytetyö: Esite C-Hepatiitista Verkko-Vinkki - Hankkeelle

Uutisarkisto »

Julkaisutyyppi: