Olet täälläEtusivu Etäpalvelut eivät tavoita kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita

Etäpalvelut eivät tavoita kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita

Henkilö kirjoittaa kannettavalla koneella.

Keväällä 2020 päihde- ja mielenterveysjärjestöt joutuivat järjestämään uudelleen palveluitaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Monet lähipalvelut siirrettiin sähköiseen muotoon ja toiminnan painopistettä suunnattiin jalkautuvaan työhön.

A-klinikkasäätiön tutkijat Sari Jurvansuu, Teemu Kaskela ja Jouni Tourunen haastattelivat 15 työntekijää kymmenestä eri matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ylläpitävästä tai jalkautuvaa työtä tekevästä järjestöstä.

Haastattelun pohjalta tutkijat kirjoittivat Tietopuuhun artikkelin Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana. 

Työntekijöiden haastatteluista selviää, että etäpalvelut tavoittavat eri asiakasryhmiä eri tavoin. Etäpalvelut tavoittivat parhaiten pidempään toiminnassa mukana olleita asiakkaita, joilla oli jo ennestään osaamista verkkoympäristössä toimimisesta, ja jotka omistivat palvelun käyttöön vaadittavat laitteet. 

Erityisesti haastavat elämäntilanteet, tarvittavien laitteiden tai osaamisen puute vaikeuttivat palveluihin osallistumista. Työntekijöiden mukaan etäpalvelut eivät myöskään tarjoa riittävää psyykkistä tukea vakavammista päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville.

Matalan kynnyksen palveluiden merkitys korostui poikkeustilanteessa

Poikkeustilanne toi näkyväksi matalan kynnyksen palveluiden merkityksen. Matalan kynnyksen lähipalvelut ovat monille asiakkaille välttämättömiä elämän perustarpeiden tyydyttämisen kannalta. Kohtaamispaikkojen sulkeuduttua mahdollisuus esimerkiksi ruokailuun, peseytymiseen tai tietokoneen käyttöön katosi. 

Tulevaisuudessa palveluiden kehittäminen vaatii tietoa kohderyhmien erityistarpeista. Esimerkiksi päihtymystila, psyykkinen oireilu tai lääkitysten sivuvaikutukset voivat vaikeuttaa sähköisten etäpalveluiden käyttöä. 

Palveluiden kehittämisessä tulisi huomioida myös niiden jatkuvuus. Erityisesti matalan kynnyksen palveluissa jatkuvuus on tärkeää, sillä luottamus työntekijöiden ja asiakkaiden välillä rakentuu hitaasti. Artikkelia varten haastatellut työntekijät olivatkin huolissaan, löytävätkö asiakkaat poikkeusolojen jälkeen takaisin palveluiden piiriin. 

Lisätietoa

Jurvansuu, Sari, Kaskela, Teemu & Tourunen, Jouni: Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana.  Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2020. (pdf).

Uutisarkisto »
 

Julkaisutyyppi: