Olet täälläEtusivu EHYT ry:n selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

EHYT ry:n selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

Terapeutti kirjoittaa muistiinpanoja ja asiakas istuu vastapäätä kädet ristissä.

EHYT ry:n päihdeasiamiestoiminnan teettämässä selvityksessä käy ilmi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät eivät välttämättä tiedä paljoakaan päihdepalveluista. Tutkija Heidi Poikosen tekemä selvitys antoi viitteitä siitä, että peruspalvelujen toimialat eivät aina ole juurikaan tekemisissä toistensa kanssa, eivätkä yksittäiset työntekijät hahmota palveluiden kokonaisuutta. Työntekijän tiedot voivat olla myös ristiriitaisia suhteessa organisaation viestintään.

Poikonen toteaa selvityksessä, että informaation kulun ongelmat herättävät kysymyksen siitä, miten asiakasta voi informoida ja ohjata eteenpäin, jos ei itsekään oikein tunne alueen palveluita. Riittävä ja ymmärrettävä informaatio on yksi palveluiden saavutettavuuden elementeistä, mutta sen lisäksi myös asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen välttämätön osa. Poikosen mukaan voi olla, että sosiaalityössä asiakkaan oikeudet ja oikeusturva nähdään ehkä laajemmin mitä terveydenhuollossa.

Selvityksessä mukana olleilla alueilla oli myös merkittäviä vaihteluja internetsivujen tietojen käytettävyydessä asiakkaan kannalta. Alueiden internetsivuilta oli niukasti saatavilla tietoja asiakkaan oikeusturvasta. Informaatiopuutteita selitetään esimerkiksi organisaatiomuutoksilla ja muilla uudistuksilla, kuten soten odotuksella. 

Poikonen esittää selvityksensä johtopäätöksissä, että sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiopyrkimyksissä tulisi sääntelyä uudistaa ja uudistaminen tulisi tehdä hallitusti kokonaisuutena. Sosiaali- ja terveydenhuollon yleislakien ja erityislakien suhde tulisi avata ja huolehtia, että erityisryhmien palvelut turvaava lainsäädäntö olisi selkeä ja tasapainoinen kokonaisuus. Sääntelyä uudistettaessa tulee myös huomioida erityisryhmien yhdenvertainen kohtelu.

Tutustu myös Tietopuussa

Blogi: Sisko Salo-Chydenius: Asiakaslähtöisyys – retoriikkaa vai todellista toimintaa?
Artikkeli: Päihdetyön arki ja etiikka
Katsauksia ja näkökulmia -artikkeli: Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä

Uutisarkisto »

Julkaisutyyppi: