Olet täälläEtusivu Alkoholisairauksien vuodeosastojen hoitojaksot vähentyneet, mutta polikliniset käynnit kasvaneet

Alkoholisairauksien vuodeosastojen hoitojaksot vähentyneet, mutta polikliniset käynnit kasvaneet

THL:n julkaiseman Päihdetilastollisen vuosikirjan 2016 mukaan alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat ovat olleet laskussa vuodesta 2008. Viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta alkoholista aiheutuu vuosittain vähintään 1,3 miljardin euron suorat kustannukset yhteiskunnalle.

Alkoholisairauksissa sekä hoitojaksojen että hoitovuorokausien määrä on vähentynyt noin kahdeksan prosenttia vuosina 2010–2015. Alkoholisairauksiin liittyvien erikoissairaanhoidon polikliinisten käyntien määrä sen sijaan kasvoi samana ajanjaksona noin 55 prosentilla. Muutos heijastanee sekä lyhentyneitä hoitoaikoja terveydenhuollossa, että muiden tarjolla olevien päihdepalveluiden vähenemistä.

Lisätietoa

Päihdetilastollinen vuosikirja 2016 (THL:n julkaisu Julkarissa). Alkoholi ja huumeet. Suomen virallinen tilasto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tutustu myös Tietopuussa

Tiivistelmä: Päihdepalvelut tuovat säästöjä alkoholiongelmaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin
Selvitys: Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut
Artikkeli: Uutta tietoa toimintaympäristöstä: Alkoholin kulutus ja humalahaitat poikkeusoloissa 

Uutisarkisto »

 

Julkaisutyyppi: