Olet täälläEtusivu Alkoholin puheeksioton verkkokurssilta saatu hyötyä omaan työhön

Alkoholin puheeksioton verkkokurssilta saatu hyötyä omaan työhön

Kaksi naista juttelee tabletin ääressä.

A-klinikkasäätiön puheeksioton perusteet -verkkokurssin suorittajille tehtiin seurantakysely keväällä 2017. Puheeksioton perusteet -toimintamalli on A-klinikkasäätiön kehittämä alkoholin puheeksioton verkkokoulutus terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille. Verkkokurssin ideana on kouluttaa ammattilaiset tunnistamaan alkoholin riskikäyttö ja suorittamaan mini-interventio asiakkailleen riskikäytön vähentämiseksi.

Kyselyyn vastanneista 87 % koki saaneensa kurssilta uutta tietoa puheeksiotosta. Puolet vastaajista eli 52 % koki pystyneensä hyödyntämään kurssilla oppimiansa asioita työssään. Tulos on merkittävä, kun ottaa huomioon, että 30 % vastaajista ei ollut vielä mukana työelämässä. Lisäksi enemmistö koki verkkokurssituksen sopivan hyvin puheeksioton koulutukseen. Se on tehokas oppimismuoto ja sen avulla saadaan koulutettua paljon ihmisiä, kun kurssin voi suorittaa oman aikataulunsa mukaan. 

Puheeksiottoa pidetään asiakaslähtöisenä toimintatapana, ja jopa 92 % vastaajista oli erittäin tai melko motivoitunut tekemään puheeksiottoa osana työtään. Puheeksiottoa pidetään laajalti hyödyllisenä toimintatapana, vaikka alkoholinkäytöstä ei siinä hetkessä keskusteltaisikaan pidemmälle. Puheeksiotto voi saada asiakkaan kuitenkin pohtimaan asiaa myös itsekseen tapaamisen jälkeen. 

Selvityksen tulosten perusteella sosiaalityöntekijät tulisi saada paremmin mukaan puheeksioton koulutukseen. Kyselyyn vastanneista vain 3 % oli sosiaalityöntekijöitä, vaikka monen tutkimuksen mukaan aikuissosiaalityö on sopiva ympäristö alkoholinkäytön kartoitukselle ja mini-intervention teolle.

Lisätietoa toimintamallista ja kurssin tilaamisesta Otapuheeksi-sivustolta

Tutustu myös Tietopuussa

Tiivistelmä: Pyhä toimijuus – Miten sosiaalityön asiakkaat ja ammattilaiset asennoituvat alkoholinkäytön puheeksiottoon ja käyttöön liittyvään neuvontaan?
Blogi: Maaret Virtanen: Varhainen puheeksi ottaminen työpaikalla on arvostettavaa vastuunottoa
Tiimi-lehden tutkittua -artikkeli: Perhehuolet painavat päihdepalvelujen asiakkaita

Uutisarkisto »

Julkaisutyyppi: