Olet täälläEtusivu Ajankohtaisia tutkimustiivistelmiä: rikoksia tehneiden elämänkulku ja alkoholiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelukäynnit

Ajankohtaisia tutkimustiivistelmiä: rikoksia tehneiden elämänkulku ja alkoholiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelukäynnit

Kirjahylly täynnä kirjoja, värin mukaan järjestettynä.

Tietopuun tiivistelmätietokantaan on ilmestynyt kaksi uutta tutkimustiivistelmää. Tutkimukset edustavat aiheiltaan kahta erilaista päihdealaan liittyvää tutkimusta. Ensimmäisessä tarkastellaan nuoruusiässä rikoksia tehneiden elämänkulkua ja toisessa alkoholiin liittyvien sosiaali- ja terveyspalvelukäyntien yhteyttä toipumiseen ja kuolleisuuteen. 

Tuuli Pitkäsen tutkimustiivistelmässä käsitellään nuoruusiässä rikoksia tehneiden elämänkulkua. Tutkimuksessa verrataan rikoksia vain nuoruudessa tehneiden elämäntilannetta, terveyttä ja alkoholin käyttöä niihin, joiden rikollisuus on kestänyt nuoruudesta aikuisuuteen asti. Tiivistelmä on tehty Lea Pulkkisen, Päivi Fadjukoffin ja Tuuli Pitkäsen pitkittäistutkimuksen pohjalta. 

Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että nuoruudesta aikuisuuteen jatkunut rikollisuus on yhteydessä runsaaseen alkoholin käyttöön, ongelmien kumuloitumiseen sekä riskiin kuolla nuorena. Tutkimuksen johtopäätöksenä onkin, että nuorten tukemiseen on tärkeä panostaa. 

Riku Laineen kirjoittamassa tiivistelmässä tarkastellaan, miten eri alkoholiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelukäynnit ovat yhteydessä tutkittavien toipumiseen ja kuolleisuuteen. Tiivistelmä pohjautuu Elina Rautiaisen, Olli-Pekka Ryynäsen, Eeva Reissellin, Jussi Kauhasen ja Tiina Laatikaisen tutkimukseen. 

Laitoshoidon ja mielenterveyspalveluiden käytön havaittiin lisäävän alkoholiongelmasta toipumista. Pelkät perusterveydenhuollon lääkärikäynnit olivat yhteydessä kuolleisuuteen. Tutkimuksen tulosten perusteella hoitosuhteen tiivistäminen ja mielenterveyspalveluiden hyödyntäminen parantavat hoidon vaikuttavuutta.

Tietopuun tiivistelmätietokantaan on koottu päihdetyön asiantuntijoiden kirjoittamia lyhyitä, ajankohtaisia, alan tutkimusta esitteleviä lyhennelmiä. Tiivistelmät sisältävät myös kirjoittajan pohdintaa tutkimuksen merkityksestä päihdetyön kannalta. Tutustu tutkimustiivistelmien tietokantaan Tietopuun sivuilta. 

Lisätietoa

Tuuli Pitkäsen tutkimustiivistelmä Tietopuussa: Aikuisuuteen jatkuva ja nuoruuteen rajoittuva rikollisuus: Eroja elämänkulussa

Riku Laineen tutkimustiivistelmä Tietopuussa: Alkoholiin liittyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyntien yhteys kuolleisuuteen sekä alkoholiongelmasta toipumiseen

Uutisarkisto »
 

Julkaisutyyppi: