Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimustiivistelmät

Tutkimustiivistelmät

Hae tai selaa alla olevasta tutkimustiivistelmien tietokannasta suomalaisten päihdetyön asiantuntijoiden kirjoittamia lyhyitä esittelyjä päihde-, riippuvuus- ja mielenterveystyöhön, päihdehoitoon ja alan järjestötoimintaan liittyvistä tutkimuksista. Tietokantaa päivitetään jatkuvasti ja se tuo esiin ajankohtaisia teemoja poimien joitakin alan ulkomaalaisista ja kotimaista tutkimuksista. 

Artikkeleita on mahdollista myös kommentoida. Keskustelua voi käydä lyhennelmän aiheena olleesta tutkimuksesta tai lyhennelmän tekijän tulkinnasta. Ennen julkaisemista tarkistamme, että kommentit ovat hyvien tapojen mukaisia.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Pitämällä CTRL-näppäintä pohjassa, voit valita useampia teemoja, joita hakemasi tiivistelmän tulee sisältää.
Otsikko Tekijä Julkaisuvuosilajittele laskevasti Teemat
Yleiskuva kannabiksen laillistamisen vaikutuksista kannabiksen käyttöön ja tarjontaan Kanadassa Fischer, B., Lee, A., Robinson, T. & Hall W. 2021 Huumeet, Haittojen vähentäminen, Nuoret
Ei paluuta sairaaseen yhteiskuntaan: Uuden huumeidenkäyttäjäsegmentin esiintyminen Järvenpään sosiaalisairaalan aineistossa, 1965–1975 Parhi, K. 2021 Huumeet, Mielenterveys, Nuoret
Ongelmallinen rahapelaaminen sukupolvien välisenä kokemuksena ja huolenaiheena Järvinen-Tassopoulos, J. & Marionneau, V. 2021 Toiminnalliset riippuvuudet, Läheiset, Nuoret, Ikääntyneet
Saavatko erityistä tukea tarvitsevat päihteitä käyttävät sosiaalityön asiakkaat tarvitsemiaan palveluita? Kuusisto, K., Ekqvist, E. & Kaliomaa-Puha, L. 2021 Alkoholi, Huumeet, Kuntoutus, Mielenterveys
Lasten asema rahapeliongelman varjossa Järvinen-Tassopoulos, J. & Marionneau, V. 2021 Toiminnalliset riippuvuudet, Läheiset, Nuoret
Systeeminen näkökulma päihdeongelmasta kärsivän perheen sisäisiin suhteisiin Ólafsdóttir, J. & Orjasniemi, T. 2021 Alkoholi, Huumeet, Kuntoutus, Läheiset
Laitosmuotoisen päihdehoitojakson keskeytymisen yhteys vankilaan johtavaan rikollisuuteen: Rekistereihin pohjaava 5 vuoden seurantatutkimus. Kaskela, T. & Pitkänen, T. 2021 Huumeet, Kuntoutus, Mielenterveys
Palvelut lapsuudenkodin aikuisten alkoholinkäytöstä kärsineiden tukena Takala, J. & Savisalo, O. 2021 Alkoholi, Haittojen vähentäminen, Mielenterveys, Läheiset
Huumeiden saatavuus, käyttö ja huumausainerikollisuus Tampereella koronakeväänä 2020 Karjalainen, K., Nyrhinen, R., Gunnar, T., Ylöstalo, T. & Ståhl, T. 2021 Huumeet
Mielihyvän tavoittelua vai todellisuuspakoa? Tarkastelussa addiktiokäyttäytymisen ja eskapismin välinen yhteys Jouhki, H. & Oksanen, A. 2021 Alkoholi, Huumeet, Tupakka, Toiminnalliset riippuvuudet, Itsearviointi ja lyhytneuvonta, Mielenterveys
Ensimmäisiä havaintoja Suomesta koronarajoitusten vaikutuksista huumeiden väärinkäyttöön - toksikologisia tuloksia post mortem -tutkimuksista. Mariottini, C., Ojanperä, I. & Kriikku, P. 2021 Huumeet
"Tämä mullisti tutkimustapojani": laadullinen tutkimus siitä, miten nuorten ja perheen sitoutuminen koettiin satunnaistetussa kontrollitutkimuksessa Sheikhan, N.Y., Hawke, L.D., Cleverley, K., Darnay, K., Courey, L., Szatmari, P., Cheung, A. & Henderson, J. 2021 Nuoret
Liittyykö sakon muuntorangaistukseen kuntoutuksellisia elementtejä? Laurila, T., Lindeborg, H., Tyni, S., Aaltonen, O-P. & Lähteenmäki, N. 2021 Alkoholi, Huumeet, Kuntoutus
Koti katkaisuhoidon tilana Holmberg, S., & Ranta, J. 2021 Alkoholi, Haittojen vähentäminen, Kuntoutus
Nuorten asenteita ja kokemuksia sähköisistä mielenterveys- ja päihdepalveluista koronapandemian aikana Hawke, L.D., Sheikhan, N.Y., MacCon, K. yms. 2021 Haittojen vähentäminen, Mielenterveys
Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista Gretschel, A. & Myllyniemi, S. 2021 Nuoret
Toimintakyvyn vaikeudet ja katkaisuhoidossa olevien potilaiden hoitoon sitoutuminen Levola, J., Aranko, A. & Pitkänen, T. 2021 Alkoholi
Epävarma työmarkkina-asema lisää miesten masennusperäistä työkyvyttömyyttä Pyöriä, P., Ojala, S. & Nätti, J. 2021 Mielenterveys
Vankeus, yhdyskuntaseuraamukset ja eri syistä johtuvien kuolemien riski päihdehoidossa olleille potilaille – suomalaiseen rekisteriaineistoon pohjautuva 28 vuoden seuranta Laine, R., Myrskylä, M., Kaskela, T. & Pitkänen, T. 2022 Huumeet, Haittojen vähentäminen, Päihteet ja tapaturmat
Psykiatriset sairaalahoidot ja ei-päihde-ehtoiset psykiatriset diagnoosit päihdehoitoon hakeutuneilla: yhteydet kokonais- ja itsemurhakuolleisuuteen Levola, J., Laine, R. & Pitkänen, T. 2022 Alkoholi, Huumeet, Kuntoutus, Mielenterveys
Työntekijöiden näkemyksiä opioidiriippuvuuden korvaushoitolääkkeen valintaan ja apteekkijakeluun siirtymiseen vaikuttavista tekijöistä Tourunen, J., Vahter, T., Jokelainen, S. & Pitkänen, T. 2022 Huumeet, Haittojen vähentäminen, Kuntoutus
Esteet ja mahdollisuudet huumeiden käyttöhuoneiden perustamiseen Suomessa Unlu, A., Tammi, T. & Hakkarainen, P. 2022 Huumeet, Haittojen vähentäminen
Päihdehoidossa olleiden nuorten mielenterveysongelmat vuoden seurantatutkimuksessa Karin Boson ym. 2022 Alkoholi, Huumeet, Mielenterveys, Nuoret
”Aina ollu jollain tapaa ulkopuolinen” : Päihdekuntoutujat, sosiaaliset suhteet ja päihteet Tarvainen, Kai 2022 Huumeet, Kuntoutus, Läheiset, Nuoret

Sivut