Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimustiivistelmät

Tutkimustiivistelmät

Hae tai selaa alla olevasta tutkimustiivistelmien tietokannasta suomalaisten päihdetyön asiantuntijoiden kirjoittamia lyhyitä esittelyjä päihde-, riippuvuus- ja mielenterveystyöhön, päihdehoitoon ja alan järjestötoimintaan liittyvistä tutkimuksista. Tietokantaa päivitetään jatkuvasti ja se tuo esiin ajankohtaisia teemoja poimien joitakin alan ulkomaalaisista ja kotimaista tutkimuksista. 

Artikkeleita on mahdollista myös kommentoida. Keskustelua voi käydä lyhennelmän aiheena olleesta tutkimuksesta tai lyhennelmän tekijän tulkinnasta. Ennen julkaisemista tarkistamme, että kommentit ovat hyvien tapojen mukaisia.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Pitämällä CTRL-näppäintä pohjassa, voit valita useampia teemoja, joita hakemasi tiivistelmän tulee sisältää.
Otsikko Tekijä Julkaisuvuosilajittele nousevasti Teemat
Vankeus, yhdyskuntaseuraamukset ja eri syistä johtuvien kuolemien riski päihdehoidossa olleille potilaille – suomalaiseen rekisteriaineistoon pohjautuva 28 vuoden seuranta Laine, R., Myrskylä, M., Kaskela, T. & Pitkänen, T. 2022 Huumeet, Haittojen vähentäminen, Päihteet ja tapaturmat
Psykiatriset sairaalahoidot ja ei-päihde-ehtoiset psykiatriset diagnoosit päihdehoitoon hakeutuneilla: yhteydet kokonais- ja itsemurhakuolleisuuteen Levola, J., Laine, R. & Pitkänen, T. 2022 Alkoholi, Huumeet, Kuntoutus, Mielenterveys
Työntekijöiden näkemyksiä opioidiriippuvuuden korvaushoitolääkkeen valintaan ja apteekkijakeluun siirtymiseen vaikuttavista tekijöistä Tourunen, J., Vahter, T., Jokelainen, S. & Pitkänen, T. 2022 Huumeet, Haittojen vähentäminen, Kuntoutus
Esteet ja mahdollisuudet huumeiden käyttöhuoneiden perustamiseen Suomessa Unlu, A., Tammi, T. & Hakkarainen, P. 2022 Huumeet, Haittojen vähentäminen
Päihdehoidossa olleiden nuorten mielenterveysongelmat vuoden seurantatutkimuksessa Karin Boson ym. 2022 Alkoholi, Huumeet, Mielenterveys, Nuoret
”Aina ollu jollain tapaa ulkopuolinen” : Päihdekuntoutujat, sosiaaliset suhteet ja päihteet Tarvainen, Kai 2022 Huumeet, Kuntoutus, Läheiset, Nuoret
Mitä tapahtui nuorten alkoholinkäytölle ja eri juomalajien kulutukselle vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen? Härkönen, J., Raitasalo, K., Lintonen, T. & Mäkelä, P. 2021 Alkoholi, Nuoret
Rekisteritutkimus nuorten kannabiksen käytöstä kannabiksen laillistamisen aikana Kanadassa Zuckermann, A., Battista, K., Bélanger, S., Haddad, S., Butler, M., Costello, J. & Leatherdale, S. 2021 Huumeet, Nuoret
Yleiskuva kannabiksen laillistamisen vaikutuksista kannabiksen käyttöön ja tarjontaan Kanadassa Fischer, B., Lee, A., Robinson, T. & Hall W. 2021 Huumeet, Haittojen vähentäminen, Nuoret
Ei paluuta sairaaseen yhteiskuntaan: Uuden huumeidenkäyttäjäsegmentin esiintyminen Järvenpään sosiaalisairaalan aineistossa, 1965–1975 Parhi, K. 2021 Huumeet, Mielenterveys, Nuoret
Ongelmallinen rahapelaaminen sukupolvien välisenä kokemuksena ja huolenaiheena Järvinen-Tassopoulos, J. & Marionneau, V. 2021 Toiminnalliset riippuvuudet, Läheiset, Nuoret, Ikääntyneet
Saavatko erityistä tukea tarvitsevat päihteitä käyttävät sosiaalityön asiakkaat tarvitsemiaan palveluita? Kuusisto, K., Ekqvist, E. & Kaliomaa-Puha, L. 2021 Alkoholi, Huumeet, Kuntoutus, Mielenterveys
Lasten asema rahapeliongelman varjossa Järvinen-Tassopoulos, J. & Marionneau, V. 2021 Toiminnalliset riippuvuudet, Läheiset, Nuoret
Systeeminen näkökulma päihdeongelmasta kärsivän perheen sisäisiin suhteisiin Ólafsdóttir, J. & Orjasniemi, T. 2021 Alkoholi, Huumeet, Kuntoutus, Läheiset
Palvelut lapsuudenkodin aikuisten alkoholinkäytöstä kärsineiden tukena Takala, J. & Savisalo, O. 2021 Alkoholi, Haittojen vähentäminen, Mielenterveys, Läheiset
Laitosmuotoisen päihdehoitojakson keskeytymisen yhteys vankilaan johtavaan rikollisuuteen: Rekistereihin pohjaava 5 vuoden seurantatutkimus. Kaskela, T. & Pitkänen, T. 2021 Huumeet, Kuntoutus, Mielenterveys
Mielihyvän tavoittelua vai todellisuuspakoa? Tarkastelussa addiktiokäyttäytymisen ja eskapismin välinen yhteys Jouhki, H. & Oksanen, A. 2021 Alkoholi, Huumeet, Tupakka, Toiminnalliset riippuvuudet, Itsearviointi ja lyhytneuvonta, Mielenterveys
Huumeiden saatavuus, käyttö ja huumausainerikollisuus Tampereella koronakeväänä 2020 Karjalainen, K., Nyrhinen, R., Gunnar, T., Ylöstalo, T. & Ståhl, T. 2021 Huumeet
Ensimmäisiä havaintoja Suomesta koronarajoitusten vaikutuksista huumeiden väärinkäyttöön - toksikologisia tuloksia post mortem -tutkimuksista. Mariottini, C., Ojanperä, I. & Kriikku, P. 2021 Huumeet
"Tämä mullisti tutkimustapojani": laadullinen tutkimus siitä, miten nuorten ja perheen sitoutuminen koettiin satunnaistetussa kontrollitutkimuksessa Sheikhan, N.Y., Hawke, L.D., Cleverley, K., Darnay, K., Courey, L., Szatmari, P., Cheung, A. & Henderson, J. 2021 Nuoret
Liittyykö sakon muuntorangaistukseen kuntoutuksellisia elementtejä? Laurila, T., Lindeborg, H., Tyni, S., Aaltonen, O-P. & Lähteenmäki, N. 2021 Alkoholi, Huumeet, Kuntoutus
Koti katkaisuhoidon tilana Holmberg, S., & Ranta, J. 2021 Alkoholi, Haittojen vähentäminen, Kuntoutus
Nuorten asenteita ja kokemuksia sähköisistä mielenterveys- ja päihdepalveluista koronapandemian aikana Hawke, L.D., Sheikhan, N.Y., MacCon, K. yms. 2021 Haittojen vähentäminen, Mielenterveys
Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista Gretschel, A. & Myllyniemi, S. 2021 Nuoret
Toimintakyvyn vaikeudet ja katkaisuhoidossa olevien potilaiden hoitoon sitoutuminen Levola, J., Aranko, A. & Pitkänen, T. 2021 Alkoholi
Epävarma työmarkkina-asema lisää miesten masennusperäistä työkyvyttömyyttä Pyöriä, P., Ojala, S. & Nätti, J. 2021 Mielenterveys
Päihdehoitoon hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuus – rekistereihin pohjautuva seurantatutkimus Pitkänen, T., Kaskela, T. & Levola, J. 2020 Alkoholi, Huumeet
Miten sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja huumeita koskevissa mielipiteissä? Hakkarainen, P., Karjalainen, K. & Salasuo, M. 2020 Huumeet
Päihdepalvelut tuovat säästöjä alkoholiongelmaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin Rautiainen, E., Linna, M., Ryynänen, O-P. & Laatikainen, T. 2020 Alkoholi, Haittojen vähentäminen, Kuntoutus, Mielenterveys
Lapsuudenystävien vastoinkäymisten yhteydet myöhempään päihteiden väärinkäyttöön: kohorttitutkimus Ruotsista Bishop, L., & Almquist, Y. B. 2020 Alkoholi, Huumeet, Haittojen vähentäminen, Läheiset, Nuoret
Muutokset asiakkaan hyvinvoinnissa (ORS) ja toivossa (SHS) laitospäihdekuntoutusjakson aikana. Ekqvist, E. & Kuusisto, K. 2020 Kuntoutus
Avio- ja avoeron jälkeinen riski kuolla alkoholiperäisiin syihin ja itsemurhaan Metsä-Simola, N., Moustgaard, H. & Martikainen, P. 2020 Alkoholi, Mielenterveys
Suomalaisten rahapelaaminen 2019 Salonen, A., Hagfors, H., Lind, K. & Kontto, J. 2020 Toiminnalliset riippuvuudet, Läheiset
Lyhyt mielenterveysseula koronaviruksen aiheuttamalle ahdistuneisuushäiriölle Sherman A. Lee 2020 Haittojen vähentäminen, Itsearviointi ja lyhytneuvonta, Mielenterveys
Mielialahäiriöistä kärsivien mielenterveyden tila koronapandemian aikaan Australiassa: alustavia tuloksia COLLATE-projektista Rheenen, T., Meyerb, D., Neill, E., Phillipou, A., Tan, E., Toh, T. & Rossell, S. 2020 Mielenterveys
Myöhäisillan juominen ja pahoinpitelyrikokset kodeissa ja julkisilla paikoilla Mäkelä, P. & Warpenius K. 2020 Alkoholi, Haittojen vähentäminen
COVID-19 ja riippuvuus Dubey, M. J., Gosh, R., Chatterjee, S., Biswas, P,. Chatterjee, S. & Dubey, S. 2020 Alkoholi, Huumeet, Tupakka, Toiminnalliset riippuvuudet, Haittojen vähentäminen
Päivystyshenkilökunnan näkemyksiä päihtyneen potilaan hoidon osaamisalueiden tärkeydestä. Hakala, T., Kylmä, J., Mäkelä, K-L., Löyttyniemi, E. & Koivunen, M. 2020 Alkoholi, Itsearviointi ja lyhytneuvonta, Päihteet ja tapaturmat
Vulnerability-käsitteen kiistanalaiset merkitykset – systemaattinen kirjallisuuskatsaus Virokannas, E., Liuski, S. & Kuronen, M. 2020
Alkoholiongelmaan suhtautumisen ja alkoholiin liittyvien mielleyhtymien vaikutus retkahdusriskiin vakavan alkoholiongelman yhteydessä Meira Dandaba, Wilfried Serra, Ghina Harika-Germaneau, Christine Silvain, Nicolas Langbour, Marcello Solinas, Xavier Noël, Nemat Jaafari ja Armand Chatard 2020 Alkoholi, Kuntoutus
Suhteellinen toimijuus ja institutionaalinen vuorovaikutus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa. Johanna Ranta 2020 Huumeet, Haittojen vähentäminen, Mielenterveys
Diagnosoidun alkoholiongelman yhteydet hoitokustannuksiin viiden vuoden aikana Rautiainen, E., Ryynänen, O. P., Laatikainen, T., & Kekolahti, P. 2020 Alkoholi, Haittojen vähentäminen, Mielenterveys
Aikuisuuteen jatkuva ja nuoruuteen rajoittuva rikollisuus: Eroja elämänkulussa Pulkkinen L, Fadjukoff P, Pitkänen T 2020 Alkoholi
Koronan vaikutukset suomalaisten alkoholinkulutukseen Pia Mäkelä, Tiina Ylöstalo, Katariina Warpenius, Thomas Karlsson, Marke Jääskeläinen & Timo Ståhl 2020 Alkoholi, Haittojen vähentäminen
Psykologiset stressitekijät, jotka vaikuttavat alkoholin käytön lisääntymiseen koronakriisin aikana: kansallinen pitkittäistutkimus työntekijöistä Suomessa Atte Oksanen, Iina Savolainen, Nina Savela, Reetta Oksa 2020 Alkoholi, Haittojen vähentäminen, Mielenterveys
Suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten nuorten raskaan ajoittaisen alkoholinkäytön kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät Raitasalo, K., Kraus, L., Bye, E. K., Karlsson, P., Tigerstedt, C., Törrönen, J. & Raninen, J. 2020 Alkoholi, Haittojen vähentäminen, Nuoret
COVID-19-riskit päihdeongelmista kärsivillä potilailla: digitaalisten potilaskertomusjärjestelmien analyysi Yhdysvalloissa Wang, Q.Q., Kaelber, D.C. & Xu, R. 2020 Alkoholi, Huumeet, Tupakka, Toiminnalliset riippuvuudet, Haittojen vähentäminen, Päihteet ja tapaturmat
Koronapandemian vaikutukset nuorten mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja hyvinvointiin Hawke, L., Barbic, S., Voineskos, A., Szatmari, P., Cleverley, K., Hayes, E.,... & Henderson, J. 2020 Alkoholi, Huumeet, Tupakka, Haittojen vähentäminen, Mielenterveys, Nuoret
Sosiaalisen median ja muun digiteknologian käytön yhteys päihteiden käyttöön yhdysvaltalaisilla nuorilla Kaur, N., Rutherford, C. G., Martins, S. S., & Keyes, K. M. 2020 Alkoholi, Huumeet, Tupakka, Nuoret
Koronapandemian vaikutukset terveysongelmista kärsivien nuorten mielenterveyteen Hawke, L.D., Monga, S., Korczak, D., et al. 2020 Haittojen vähentäminen, Mielenterveys, Nuoret

Sivut