Olet täälläEtusivu Info Hae tutkimuslupaa Käynnistyneet tutkimukset

Käynnistyneet tutkimukset

Tutkimushanketietokantaan on koottu A-klinikkasäätiön palveluiden piirissä meneillään olevia tutkimushankkeita (esim. opinnäytetyöt), joille on myönnetty tutkimuslupa. Tutkimushankkeita voi selata vuodesta 2010 lähtien. Voit hakea tutkimuksia otsikkoon liittyvän sanahaun, tutkimuksen tekijän tai tutkimustyypin mukaan.

Tutkimushankkeiden tiedoista on näkyvissä tutkimusluvan hakemiseen liittyvän tutkimussuunnitelman julkiset kentät. Lisäksi voit hyödyntää sivun oikeassa palkissa olevaa yleistä hakutoimintoa, jossa sanahaku kohdistuu kaikkeen sisältöön. Valmiiden tutkimushankkeiden julkaisuja on koottu tutkimusjulkaisutietokantaan.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Hae sanalla tai sanan osalla.
Otsikko Tutkimuksen toteuttaja(t) Tutkimus on Päivämäärälajittele nousevasti
Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa -hanketyöntekijöiden näkökulma

Irina Köntti

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 4.12.2018
Lapsen huumeiden käytön vaikutukset vanhemman elämään

Neea Myllyniemi

Pro gradu -työ 21.11.2018
Mielenterveysongelmia kokeneitten kokemukset järjestöjen toimintaan osallistumisen vaikutuksista

Tolonen Inna.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 5.11.2018
Lapsen toimijuuden rakentuminen ja sosiaalisen tuen merkitys alkoholiongelmaisessa perheessä

Päivi Jämsä

Pro gradu -työ 29.10.2018
Käyttöhuonekysely

Helsingin kaupunki, Elli Peltola organisoi asiakaskyselyn

Muu tutkimus 26.10.2018
Kokemusasiantuntijat A-Klinikalla - Asiakkaat kertovat

Miia Lehto, Karoliina Nurminen ja Janika Kirveennummi.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 17.10.2018
Päihteiden käytön ja päihteettömyyden merkitykset ihmisten kuvaamana

Lea Perttilä

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 6.10.2018
Ensimmäinen huumausaineaalto suomalaislääketieteessä

FT Katariina Parhi, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, oikeuspsykiatrian erikoisala

Muu tutkimus 21.9.2018
Verkkoterapian vaikuttavuus alkoholiongelmissa

Hannu Sievänen

Pro gradu -työ 20.9.2018
Esite C-hepatiitista Verkko-Vinkki hankkeelle. Ryhmä

sairaanhoidon opiskelijat Noora Haapala, Tiina Martin ja Tiina Muukka

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 18.6.2018
Dopinglinkki terveysneuvontapalvelu

Pääkirjoittaja ja gradun tekijä: Joni Askola
Itä-Suomen yliopiston ohjaaja: Mika Venojärvi
Ohjaajat Dopinglinkistä: Jukka Koskelo, Ville Leskinen

Pro gradu -työ 11.6.2018
Evaluating the acceptability of a Performance and Image Enhancing Drugs (PIEDs) e-learning module

Professori Harry Sumnall, Liverpool John Moores University, Dopinglinkki/A-klinikkasäätiö.

Muu tutkimus 6.6.2018
Yhteisöllisyyden merkitys haittoja vähentävässä korvaushoidossa

Aleksi Tapola

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 27.4.2018
Tutkielma A-klinikan Päihdesairaalan Palvelutarjottimen asiakaspalautteesta

Esa Hyvärinen

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 19.3.2018
Selvitys turkulaisista huumeidenkäyttäjistä 2018

Niina Jalo - Turun kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnittelija
Markus Partanen - A-klinikka Oy avopalveluiden ylilääkäri

Muu tutkimus 6.3.2018
Parisuhdeväkivallan ja sosiaalisten suhteiden merkityksellistyminen väkivaltakirjoitelmissa

Minerva Kettukuja

Pro gradu -työ 30.1.2018
”Älkää tehkö sellaista, mitä huomenna kadutte!” Päihdetyöntekijän voimaannuttavia kirjoituksia Päihdelinkissä

Petra Syrjämäki

Pro gradu -työ 30.1.2018
Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakkaita palveleville tahoille

Eveliina Elgland
Sara Halonen

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 10.1.2018
Föräldrars upplevelser av sitt föräldraskap, sitt missbruk och dess påverkningar

Anni Raatikainen ja Rina Sällström

Pro gradu -työ 11.12.2017
Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Elina Mäenpää ja Timo Ilomäki

Järjestötutkimus 27.9.2017
Kuntoutumisessaan pitkälle edenneiden korvaushoidossa olevien henkilöiden identiteetin rakentuminen

Elsa Pingoud

Pro gradu -työ 8.9.2017
Kodissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa

Tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat: Kirsi Juhila (vastuullinen johtaja), Kirsi Günther, Chris Hall, Cecilia Hansen Löfstrand, Suvi Holmberg, Suvi Raitakari, Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen, Sirpa Saario sekä vielä nimeämätön tutkija Ruotsista. Tutkimuksesta ja aineiston keruusta Suomessa vastaavat tutkijat: Kirsi Günther, Suvi Holmberg, Suvi Raitakari ja Jenni-Mari Räsänen

Yliopistollinen/sektoritutkimus 3.9.2017
Pregabaliiniin liittyvät kysymykset Päihdelinkin verkkoneuvontapalvelussa

Proviisoriopiskelija Amanda Vanhatalo, pääohjaaja Niina Karttunen, 2. ohjaaja Kirsti Laitinen

Pro gradu -työ 14.8.2017
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Osahankkeen toteuttaa Suomen Mielenterveysseura yhdessä muiden MIPA-hankkeessa mukana olevien järjestöjen kanssa. Vastaava tutkija on Jukka Valkonen Suomen Mielenterveysseurasta.

Järjestötutkimus 1.6.2017
Päihdekuntoutujan näkemyksiä läheisten osallistumisesta kuntoutusprosessiin

Satu Huttunen, Annu Honkanen ja Ilona Karoskoski

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 30.3.2017
Häpeän varjossa - -lasten ja nuorten kokemuksia elämästä alholiongelmaisten vanhempien kanssa

Jonna Puhakka

Kandidaatin tutkielma 23.2.2017
Vaikeat tilanteet huumeidenkäyttäjän ja palvelujärjestelmän kohtaamisissa

Väitöskirjatutkija Johanna Ranta

Väitöskirja 13.2.2017
Sosiaalinen tuki Päihdelinkin verkkofoorumilla

Joonas Makkonen

Pro gradu -työ 3.2.2017
Opioidiriippuvuuden korvaushoidon toteuttamisen käytännöt kunnissa

Mirjami Kiistala

Pro gradu -työ 31.12.2016
Ongelmapelaamisen monet kasvot - Sukupuoli, sukupolvi ja avun tarve Valtti- ja eNeuvonta -aineistoissa

Dos., erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos

Yliopistollinen/sektoritutkimus 5.12.2016
Arki ja käytännön työtehtävät tukiasumisyksikkö Valkamassa

Katja Ääpälä

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 3.8.2016
Päihdelinkin neuvontapalvelun lääkekysymykset

Proviisoriopiskelija Sanni Ryhänen, pääohjaaja Niina Karttunen, 2. ohjaaja Kirsti Laitinen

Pro gradu -työ 29.6.2016
Verkkoavusteisen päihdekuntoutusohjelman asiakasprosessin rajapinnat ohjelman alussa ja lopussa

Valtteri Tikka

Muu opinnäytetyö 7.4.2016
Korvaushoito asiakkaan kokemana

Eveliina Pellinen

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 16.3.2016
Potilaan osallisuus hoitotyön koulutuksessa

Arja Suikkala, TtT, post doc –tutkija
Turun yliopisto
Hoitotieteen laitos

Yliopistollinen/sektoritutkimus 26.8.2015
Challenging lives: Vulnerable women in welfare service system

Dosentti Elina Virokannas

Yliopistollinen/sektoritutkimus 20.8.2015
Völjy-hanke huumeita käyttävien henkilöiden toimijuuden tilana (työnimi)

Johanna Lehto

Pro gradu -työ 19.8.2015
Kunnan ja kolmannen sektorin kumppanuussuhteiden kehitys -Esimerkkitapaus Living room ja Hämeenlinnan päihdepalvelut

Leena Peisa

Pro gradu -työ 17.3.2015
Talouden taito sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta vahvistuen

Marilla Kortesalmi

Väitöskirja 13.3.2015
Sodasta palaavien miesten psykososiaaliset ongelmat ja niiden vaikutus perheissä, 1945–1955

FT Antti Malinen, tutkijatohtori, Yhteiskunnan historian tutkimuksen huippuyksikkö, Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Yliopistollinen/sektoritutkimus 14.1.2015
Valvottu koevapaus päihdehoidossa

yliopettaja Teemu Rantanen Laurea, sosiaalityöntekijä Minna Lindqvist Järvenpään sosiaalisairaala.

Muu tutkimus 28.11.2014
Hyvinvointiteknologia-asenteet päihdehoidossa

Teemu Rantanen ja Pertti Vuorinen, Laurea-amk.

Muu tutkimus 17.11.2014
Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1970-luvun alusta nykypäivään

YTT Petra Auvinen, YTT, dosentti Hannele Palukka, YTT Tiina Tiilikka

Yliopistollinen/sektoritutkimus 24.10.2014
Sumuisten sielujen hyvinvointi

Juho Saari, professori, Itä-Suomen yliopisto, KWRC
Sakari Kainulainen, erityisasiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Yliopistollinen/sektoritutkimus 27.5.2014
SATA LASISSA - Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päihteet ja riippuvuus (PARO)
Erikoistutkija Henna Pirskanen, Erikoistutkija Kati Kataja, Erikoistutkija Jenni Simonen,
Tutkimusprofessori Marja Holmila, Erikoistutkija Christoffer Tigerstedt

Yliopistollinen/sektoritutkimus 12.3.2014
Ulkona vai sisällä? Opioidikorvaushoito sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä: Helsingin Vinkin haittoja vähentävää korvaushoitoa koskeva tutkimus

Riikka Perälä ja Anna Leppo

Yliopistollinen/sektoritutkimus 9.9.2013
Moni-ilmeinen sekakäyttö - Alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden yhteiskäytön esiintyminen ja luonne Suomessa

THL, osastojohtaja Pekka Hakkarainen, erikoistutkija Sanna Kailanto, erikoistutkija Karoliina Karjalainen, erikoistutkija Kati Kataja, erikoistutkija Kristiina Kuussaari, erikoistutkija Christoffer Tigerstedt.,sekä Lapin Yliopisto professori (ma) Sanna Väyrynen (sosiaalityö).

Muu tutkimus 7.2.2013
Läheinen kodin päihteidenkäytöstä haittoja kokevan nuoren kasvun tukena

Janne Takala

Väitöskirja 2.7.2012
ARJEN MURTUMAT JA UUDET MAHDOLLISUUDET Alkoholitoimijuus ja elämänkulku ikääntyneiden alkoholia käyttävien naisten käsityksissä: fenomenografinen tutkimus

Mark Hovi

Väitöskirja 22.2.2012
Pitkäaikaisasunnottomuus ja asunto ensin periaatteen soveltaminen Suomessa (Long-term Homelessness and Finnish Adaptations of the 'Housing First' Model

Kirsi Juhila
Suvi Raitakari

Yliopistollinen/sektoritutkimus 6.2.2012

Sivut