Olet täälläEtusivu Vanhempien ongelmallinen päihteidenkäyttö lasten tarinoissa

Vanhempien ongelmallinen päihteidenkäyttö lasten tarinoissa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Vanhempien ongelmallinen päihteidenkäyttö lasten tarinoissa
Tiivistelmä: 

Tutkimuksessani selvitän, miten vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivät lapset kuvaavat aikuisten päihteidenkäytön värittämää arkeaan. Analysoimalla lasten Varjomaailma-verkkopalveluun lähettämiä tarinoita ja viestejä etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1) Miten lasten tavat jäsentää vanhempien päihteidenkäyttöä suhteutuvat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten määritelmiin?

Tutkimuksessani kuvaan lasten tapoja jäsentää vanhempien päihteidenkäyttöä. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, miten lasten määritelmät ongelmallisesta päihteidenkäytöstä suhteutuvat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tapoihin käsitteellistää päihdeongelmaa.

2) Mikä on Internetissä toimivan vertaisryhmän rooli vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten elämässä?

Selvitän, millaisia merkityksiä lapset antavat vertaisuuteen perustuvaan Internet-ryhmään osallistumiselle ja millaista apua he kokevat ryhmästä saaneensa. Tutkimukseni tuottaa tietoa siitä, miten teknologiaa voidaan jatkossa hyödyntää entistä tehokkaammin lasten auttamistyössä.

Tutkimusaineistonani käytän sekä lasten kirjoittamia tarinoita että suljetuissa ryhmissä käytyjä keskusteluja. Analysoidessani suljettujen ryhmien keskusteluja otan tarkasteltavakseni lasten viestien lisäksi myös ryhmien ohjaajien puheenvuorot. Näin saan aineistoni avulla kuvattua paitsi lasten ja ammattilaisten keskinäistä vuorovaikutusta, myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tapoja jäsentää ongelmallista päihteidenkäyttöä.

Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa parhaillaan lapsuuttaan elävien kokemuksista vanhemman ongelmallisesta päihteidenkäytöstä. Tietoa voidaan hyödyntää erityisesti kehitettäessä päihdetyötä nykyistä lapsilähtöisempään suuntaan.
Lisäksi tutkimukseni tuottaa tietoa siitä, miten teknologiaa voidaan jatkossa hyödyntää entistä tehokkaammin lasten auttamistyössä.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Mira Roine

Tutkimus on: 
Väitöskirja
Tieteenala(t): 
sosiologia
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Tampereen yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiön kehittämisyksikkö/Lasinen lapsuus -toiminta

Tarkasteltava teema: 
  • 14. muu teema
  • 05. monipäihteisyys/moniriippuvuus
  • 01. alkoholi
... mikä: 
lapsille aiheutuvat haitat