Olet täälläEtusivu Rahapeliriippuvuus ja resilienssi

Rahapeliriippuvuus ja resilienssi

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Rahapeliriippuvuus ja resilienssi
Tiivistelmä: 

Tutkimukseni tulee käsittelemään rahapeliriippuvuutta ja resilienssiä, jolla viittaan yksilön toimintakykyyn vaikeissakin tilanteissa. Pyrin tutkimuksessani tuomaan esille rahapeliriippuvaisten nimeämiä suojaavia tekijöitä ja voimavaroja, jotka vaikuttavat yksilön resilienssiin. Tarkoituksenani on lisäksi selvittää altistavia tekijöitä, jotka mahdollisesti johtavat ja vaikuttavat rahapelaamiseen. Tulen toteuttamaan tutkimuksen analysoimalla rahapeliriippuvaisten tuottamia kirjoituksia Päihdelinkin keskustelufoorumissa. Teoreettisena viitekehyksenä toimivat rahapeliriippuvuus ja resilienssi. Tutkimuksessa pyritään saamaan ymmärrys niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat rahapeliriippuvaisen yksilön resilienssiin.Sosiaalityön näkökulmasta rahapeliriippuvuus on monitasoinen ongelma, johon voi liittyä yksinäisyyttä, mielenterveysongelmia, ihmissuhdeongelmia, päihderiippuvuutta, rikollisuutta, talousongelmia, työttömyyttä, erojen käsittelyä, elämänhallinnan ongelmia sekä tietysti varsinaisen riippuvuuden hoitoa. On mielestäni tärkeää, että sosiaalityöntekijä ymmärtää riippuvuuden luonnetta, sen ennaltaehkäisyä ja altistavia tekijöitä sekä selviytymisen prosessia. Altistavien tekijöiden nimeäminen ja yksilön resilienssin kehittäminen ovat avainasemassa rahapeliriippuvuuden ennaltaehkäisemisessä, oireiden hallinnassa sekä selviytymisprosessissa. Tutkimukseni aiheen valintaan liittyi myös omakohtainen intressi syventää tietämystäni kyseisestä riippuvuudesta sekä hiljattain lähipiirissäni ilmennyt tapaus, jossa henkilö kertoi olevansa rahapeliriippuvainen. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus ja rajaan tutkielmani koskemaan nimenomaan rahapelaamista ja vedonlyöntipelaamista. Tutkimusaineistona toimivat rahapeliriippuvaisten tuottamat kirjoitukset Päihdelinkin keskustelualueella ja analyysimenetelmänä tule käyttämään laadullista sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Heidi Kulola

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Tampereen yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Tampereen yliopiston Porin yksikkö ja ohjaaja Riikka Korkiamäki

Tarkasteltava teema: 
  • 04. toiminnallinen riippuvuus