Olet täälläEtusivu A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen

A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittäminen
Tiivistelmä: 

Opinnäytetyö on toimeksiantajalle, A-klinikkasäätiölle, toteutettu tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää asiakkaiden ohjautumista A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen sähköisiin palveluihin. Asiakkaiden palveluihin ohjautumista tarkastellaan päihde- ja muihin riippuvuuksiin liittyviä kysymyksiä työssään kohtaavien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkökulmasta. Opinnäytetyössä käytetään toimintatutkimuksen periaatteita. Tutkimusote on monimenetelmäinen, jossa yhdistetään kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä. Kvantitatiivinen vaihe on webropol-kysely, johon haetaan tutkimuslupaa Lapin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireistä. Tämän jälkeen webropol-kyselyn vastaukset analysoidaan ja tulosten pohjalta pidetään työpaja, johon osallistuu A-klinikkasäätiön työntekijöitä ja mahdollisesti etänä kohdemaakuntien ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattoreita. Työpajan menetelmä on aivoriihityöskentely, jonka avulla pyritään saamaan uusia ideoita, tapoja A-klinikkasäätiön sähköisiin palveluihin ohjautumisen kehittämiseksi. Kehittämisideoiden pohjalta luodaan toimenpide-ehdotukset, joita arvioidaan A-klinikkasäätiön yhteyshenkilöiden kanssa.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Katja Angervo, sosionomi (yamk) opiskelija, suuntautumisena sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Lahden ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Kysely kohdennetaan Lapin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään päihde- ja muihin riippuvuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Tarkasteltava teema: 
  • 09. päihdetyön menetelmät