Olet täälläEtusivu Päihde- ja mielenterveysomaisten mielen hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät

Päihde- ja mielenterveysomaisten mielen hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Päihde- ja mielenterveysomaisten mielen hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät
Tiivistelmä: 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) osana toteutetaan päihde- ja mielenterveysomaisten mielen hyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä selvittävä kyselytutkimus. Tutkimus toteutetaan kahdeksassa MIPA-hankejärjestössä, joissa on omaisille suunnattua toimintaa. Vastauksia (n=n. 200) kerätään sekä eri järjestötoiminnoista (vertaisryhmät, kohtaamispaikat, virkistystapahtumat yms.) että sähköisena kyselynä järjestöjen verkkosivujen kautta. Aiemmissa tutkimuksissa omaisten hyvinvointia on tarkasteltu lähinnä psyykkisen pahoinvoinnin kuten kohonneen masennusriskin ja stressin näkökulmasta. Tutkimuksessa lähtökohdaksi otetaan positiivisen mielen hyvinvoinnin käsite. Tutkimuksessa käytetään The Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale -mittarin lyhyttä versiota sekä onnellisuuden, elämän merkityksellisyyden ja arjesta selviytymisen kokemuksia kartoittavia mittareita. Hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä tarkastellaan demografisia, omaan ja läheisen elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä sekä kokemuksia palvelujärjestelmästä ja järjestöjen toiminnan kautta saadusta tuesta. Kyselyaineisto analysoidaan tilastollisilla perusmenetelmillä (SPSS-ohjelmisto). Tulokset raportoidaan Tietopuu-sivustolla sekä järjestöjen omilla julkaisufoorumeilla.

Omaiset ovat tärkeä resurssi läheisensä toipumisen kannalta ja toisaalta heillä on omia hyvinvoinnin haasteita ja tuen tarpeita, jotka jäävät huomioimatta palvelujärjestelmässä. Kun päihde- ja mielenterveyspalveluja avomuotoistetaan ja karsitaan, voidaan omaisten hoivavastuun odottaa edelleen kasvavan. Tutkimus valottaa elämäntilanteita, joissa ihmiset hakeutuvat järjestöjen tarjoaman avun ja tuen piiriin läheisensä päihde- ja/tai mielenterveysongelman vuoksi. Se tuottaa tietoa tekijöistä, jotka edistävät omaisten hyvinvointia vaikeasta elämäntilanteesta huolimatta ja tavoista, joilla järjestöt voivat tukea omaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Tulokset antavat myös aineksia yleisempään vaikuttamistoimintaan omaisten aseman ja palvelujen parantamiseksi.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Sari Jurvansuu

Tutkimus on: 
Järjestötutkimus
Tieteenala(t): 
Muu
... mikä: 
monitieteellinen
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
A-klinikkasäätiö
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Tutkimus toteutetaan MIPA-järjestöverkostossa, jossa mukana ovat A-Kiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, FinFami - Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Mielenterveyden keskusliitto, Sininauhaliitto, Tukikohta ry, Tampereen yliopiston sosiaalityön laitos ja Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK.

Tarkasteltava teema: 
  • 13. erityisryhmä
... mikä: 
Päihde- ja mielenterveysomaiset