Olet täälläEtusivu Vanhemmuuden tukeminen näkökulmana päihdeasennekysely ja lasinen lapsuus

Vanhemmuuden tukeminen näkökulmana päihdeasennekysely ja lasinen lapsuus

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Vanhemmuuden tukeminen näkökulmana päihdeasennekysely ja lasinen lapsuus
Tiivistelmä: 

Opinnäytetyömme aiheena on vanhemmuuden tukeminen päihdeasennekyselystä nousseiden vastausten pohjalta. Pyrimme tuomaan päihdeasennekyselyn näkökulmasta uutta tietoa aiheeseen ja nostamaan myös esille lasten näkökulmasta, mikä vanhemmuudessa ja päihteidenkäytön yhdistelmässä on lapsen kehitykselle haitallista. Teemme yhteistyötä A-klinikka Oy:n sekä A-klinikka säätiön ja heidän kokoamansa työryhmän kanssa. Osallistumme päihdeasennekyselyn kehittämiseen tiiviimpään helpommin vastattavaan muotoon, sekä A-klinikka Oy:n Ehkäisevän päihdetyön toivomuksesta tuloksiemme esittelyyn päihdefoorumissa. Teemme osana opinnäytetyötämme esitteen, jossa tuodaan esiin kyselyssä nousevat pääteemat lasisen lapsuuden näkökulmasta. Esitteen tarkoituksena on myös ohjata tutustumaan tarkemmin kyselyn tuloksiin.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Ali Dadi
Pekka Karjalainen

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
... mikä: 
Sosiaali- ja terveysala (AMK)
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikka Oy:ltä päihdeasennekyselyä koordinoi Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Paula Meskanen. Hän toimii myös pääasiallisen yhteyshenkilönä meidän sekä A-klinikka Oy:n ja A-klinikkasäätiön välillä. Pääasiassa päihdeasennekyselyn toteutuksesta vastaa Paula Meskanen yhteistyössä päihdejärjestöjen sekä seuturyhmän yhteistyötahojen kanssa: Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijatahot Janakkalan ja Hattulan kunnan nuorisotyö sekä Hattulan seurakunta. Sekä Diakin ohjaavat opettajamme.

Tarkasteltava teema: 
  • 06. yleinen ehkäisy
  • 07. riskiehkäisy
  • 12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
  • 14. muu teema
... mikä: 
Vanhemmuus ja päihteet.