Olet täälläEtusivu Opioidien ja bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä selvittävä tutkimus

Opioidien ja bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä selvittävä tutkimus

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Opioidien ja bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä selvittävä tutkimus
Tiivistelmä: 

Kivun hoitoon määrätyt opioidit sekä joko unilääkkeeksi tai rauhoittavaan tarkoitukseen määrätyt bentsodiatsepiinit ovat yleisimpiä väärinkäytettyjä reseptilääkkeitä Suomessa ja muualla maailmassa. Tämän tutkimuksen kohteena ovat Päihdelinkin neuvontapalveluun vuosina 2012-2018 lähetetyt lääkeaiheiset kysymykset, jotka liittyvät opioidien ja bentsodiatsepiinien käyttöön. Tavoitteena on saada tietoa opioidien ja bentsodiatsepiinien väärinkäyttöön liittyvistä asioista ja kysyjien taustatiedoista.Tutkimus on tarkoitettu toksikologian maisteriksi opiskelevan pro gradu -tutkielmaksi ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopistossa farmasian laitoksella. Niina Karttunen (neuvontapalvelun vastaaja, yliopistonlehtori, FaT) poimii lääkekysymykset ja niistä tarvittavat tiedot neuvontapalvelun tietojärjestelmästä SPSS tilasto-ohjelmaan ja toimii pääohjaajana aineiston analysoinnissa. Tutkielman toisena ohjaajana toimii yliopistotutkija, FT, Marjo Huovinen. Aineiston luokitteluun ja analysointiin käytetään IBM SPSS Statistics -ohjelmaa (versio 25). Käyttäjäryhmiä ja niiden ominaisuuksia tarkastellaan käyttäen ristiintaulukointia. Mahdollisia väärinkäyttöön liittyviä tekijöitä analysoidaan logistisen regressioanalyysin avulla. Tutkimusosuudesta on tavoitteena kirjoittaa englanninkielinen artikkelikäsikirjoitus, jota tarjotaan julkaistavaksi vertaisarviokäytäntöä noudattavaan kansainväliseen lehteen.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Toksikologian maisteri -opiskelija Elina Cuthbert, Pääohjaaja Niina Karttunen (neuvontapalvelun vastaaja, yliopistonlehtori, FaT), Toinen ohjaaja Marjo huovinen (yliopistotutkija, FT)

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
Terveystieteet
... mikä: 
Farmasia
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Itä-Suomen yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiön Päihdelinkki

Tarkasteltava teema: 
  • 03. muu päihde/aine
  • 3.01 bentsodiatsepiinit
  • 03. muu päihde/aine
  • 3.02 buprenorfiini
  • 03. muu päihde/aine
  • 3.03 joku muu opiaatti
... mikä: 
bentsodiatsepiineihin ja opioideihin liittyvät kysymykset