Olet täälläEtusivu Selvitys osana Y-Säätiön koordinoimaa NEA-naiserityisyys asunnottomuustyössä-hanketta

Selvitys osana Y-Säätiön koordinoimaa NEA-naiserityisyys asunnottomuustyössä-hanketta

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Selvitys osana Y-Säätiön koordinoimaa NEA-naiserityisyys asunnottomuustyössä-hanketta
Tiivistelmä: 

Selvitys tullaan tekemään osana NEA-Naiserityisyys asunnottomuustyössä- hanketta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on nostaa naisten asunnottomuutta ilmiönä esille. Toiminnan tarve, tavoitteet ja hankkeen pohjalla oleva tutkimus pohjautuvat rahoittajalle STEA:lle tehtyyn hankehakemukseen.

NEA-hankkeen asiakkailta kerättävän tiedon avulla tiedämme enemmän siitä, mitä naisten asunnottomuuden ja asunnottomuusuhan taustalla on, minkälaista tukea he tarvitsevat ja minkälaisia asuttamisratkaisuita heille saadaan. Ilmiön esille nostamisella pyritään vaikuttamaan palveluiden kehittämistyöhön ja parantamaan kohderyhmän asumista ja hyvinvointia.

NEA-hankkeessa tullaan keräämään monenlaista tietoa asiakkaista. Asiakkaista tapahtuva tiedonkeruu tapahtuu NEA-hankkeen osahankkeissa eli Helsingin Diakonissalaitoksella, Vailla Vakinaista asuntoa ry:lla, Ensi- ja turvakotien liitossa, Helsingin ensikodilla, Sininauhasäätiöllä, EJY ry:llä, Turun ensi- ja turvakoti ry:lla sekä A-klinikkasäätiön Völjyn toimipisteessä.

Hankesuunnitelman perusteella NEA-hankkeessa on tehty tiedonkeruusuunnitelma, joka on tämän hakemuksen liitteenä.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Leena Lehtonen
Pilvi Azeem

Tutkimus on: 
Järjestötutkimus
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Helsingin Diakonissalaitos, Vailla Vakinaista asuntoa ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti, Sininauhasäätiö, EJY ry, Turun ensi- ja turvakoti ry sekä A-klinikkasäätiön Völjy.