Olet täälläEtusivu Päihteiden käyttäjien läheisten kokemuksia selviytymiskeinoista

Päihteiden käyttäjien läheisten kokemuksia selviytymiskeinoista

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Päihteiden käyttäjien läheisten kokemuksia selviytymiskeinoista
Tiivistelmä: 

Tutkimussuunnitelmassani esittelen pro gradu­tutkielmani aiheen ja tutkimuskysymyksen, eettiset näkökohdat, tutkimuksessani käytettävät menetelmät sekä teoreettisen viitekehyksen. Tutkielmani tulee käsittelemään päihdeongelmaisten läheisten arjen määrittelyä ja sitä, miten päihdeongelmaa määritetään päihdeongelmaiseksi katsotun henkilön läheisen näkökulmasta. Tutkielmassani käsittelen myös päihdeongelmaisen läheisen keinoja selviytyä päihdeongelmaisen henkilön lähipiirissä eläessään tai onko läheinen ylipäätään selviytynyt.
Tutkimusaineistona käytän Päihdelinkin Kotikanavan läheisten kirjoittamia keskusteluviestejä.
Tarkastelen tutkimuksessa sitä, miten läheinen merkityksellistää omaa kokemustaan ja tilannettaan päihdeongelmaisen läheisenä eläessään. Tutkimuksessa tarkastelen läheisten kokemuksia ja selviytymistä selviytymiskeinojen ja resilienssin näkökulmasta. Tutkimusaineiston analyysia toteutan diskurssianalyysin avulla, jossa analysoin läheisten kirjoituksista esiin nousseita sosiaalisesti muodostettuja käytäntöjä ja kielenkäyttöä ja niiden luomia merkityksiä.
Tutkimus on tärkeä päihteiden käyttäjien läheisten kannalta tietoa ja ymmärrystä lisäävänä. Tuloksista uskon nousevan esiin läheisten näkemyksiä päihdeongelmaisista ja läheisten selviytymiskeinoja.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Mari Hakkarainen

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
sosiaalityö
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Tampereen yliopisto
Tarkasteltava teema: 
  • 14. muu teema
... mikä: 
päihteiden käyttäjän läheiset